Rekenkamercommissie

Waterschap Zuiderzeeland wil als organisatie continu verbeteren en leren van het gevoerde beleid en opgedane ervaringen. De Rekenkamercommissie (RKC) is een instrument van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (AV) om dit te bevorderen.

Uitgelicht

M. Buitenkamp

Martha Buitenkamp

M. (Martha) Buitenkamp (voorzitter)
(0320) 274 911

M. Bakker

Martijn-2

M. Bakker
0320 - 274 911

B. van de Putte

Bert vd Putte (2)

B. van de Putte
0320 - 274 911

Janneke Ottens

Ottens

Janneke Ottens
0320 - 274 911

Anne Kolmer

Anne Kolmer

Anne (A) Kolmer
0320 - 274 911
a.kolmer@zuiderzeeland.nl

Contact

Jaap van As

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. Van As
Beleidsadviseur, afdeling Bestuursondersteuning
06 150 37 111
j.vanas@zuiderzeeland.nl

RKC Nieuws