Rekenkamercommissie

Waterschap Zuiderzeeland wil als organisatie continu verbeteren en leren van het gevoerde beleid en opgedane ervaringen. De Rekenkamercommissie (RKC) is een instrument van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (AV) om dit te bevorderen.

Uitgelicht

Martha Buitenkamp

Martha Buitenkamp

Martha Buitenkamp (voorzitter)
Nevenfuncties:

  • Commissaris bij Woningbouwcorporatie Woonconcept
  • Lid Bestuur bij Stichting LofarTafel
  • Lid regiobestuur Noord-oost Nederland bij Water Natuurlijk
  • Voorzitter Waterkring NVRR

Martijn Bakker

Martijn Bakker

Martijn Bakker
Nevenfunctie:

  • Senior beleidsmedewerker bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bert van de Putte

Bert van de Putte

Bert van de Putte:
Nevenfunctie

  • Penningmeester bij Forum on Debt and Development

Janneke Ottens

Ottens

Janneke Ottens (AV-lid)

j.ottens@zuiderzeeland.nl

Anne Kolmer

Anne Kolmer

Anne (A) Kolmer (AV-lid)
a.kolmer@zuiderzeeland.nl

Contact

Jaap van As

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. Van As
Ambtelijk secretaris
06 150 37 111
j.vanas@zuiderzeeland.nl

RKC Nieuws