Melding schade of overlast

Als er sprake is van acuut gevaar, directe overlast of schade doordat bijvoorbeeld het water veel te hoog staat, u veel dode vissen ziet of er is een lekkage in een dijk, bel dan: (0320) 274 911 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

In minder ernstige situaties horen we ook graag wat er aan de hand is, bij voorkeur via het meldingsformulier.

Wat is schade of overlast?

Schade kunt u constateren aan bijvoorbeeld gewas, waterpeil, uitvoerwerkzaamheden/onderhoud, dijk, watergang, kabels/leidingen of bagger.

Bij overlast kunt u denken aan zwerfval, kadavers, beplanting, boten/steigers/vlonders, muskus- of beverratten, obstakels in het water of uitvoerwerkzaamheden.

Wel of niet acuut?

Voorbeelden van situaties waar u last van kunt hebben, maar die niet acuut moeten worden opgelost zijn: vuil dat in het water drijft, overmatige plantengroei in sloten en vaarten of schade aan wegen op dijken.

Vragen?

Twijfelt u of de situatie wel of niet spoedeisend is? U kunt natuurlijk ook tijdens kantoortijd met ons bellen: (0320) 274 911.


Meld schade of overlast altijd

Hoe sneller u een melding maakt, hoe sneller wij een probleem kunnen oplossen.

Meldpuntwater