Inlaat Lemmer

De waterinlaat Lemmer is een duiker door de Noordermeerdijk die het mogelijk maakt water vanuit het IJsselmeer de polder in te laten stromen.

Direct achter de inlaat wordt het water verdeeld wordt over twee gebieden met verschillende waterpeilen. Dat heeft te maken met het hoogteverschil van de gebieden waar het water naar toe stroomt. Dagelijks kan Waterschap Zuiderzeeland in totaal zo’n 180 miljoen liter water inlaten. Via aansluitende watergangen, oftewel tochten, laat het waterschap water aan de Noordwestzijde van de Noordoostpolder in om daar te zorgen voor voldoende water. Daarnaast zorgt het inlaten van water voor een goede waterkwaliteit.

Inlaat Lemmer

Het Flevolands watersysteem

Het watersysteem van Flevoland bestaat uit vaarten, tochten en sloten. De vaarten zijn het grootst, oftewel de hoofdaderen van het watersysteem. Deze komen vervolgens uit op de tochten. Deze tochten vertakken zich vervolgens in de verschillende sloten. Het water dat via de inlaat de polder binnen komt, stroomt hierdoor uiteindelijk in de sloten van de agrariërs. Zij zijn in dit gebied goed vertegenwoordigd.

Waterkrachtcentrale??

Waterschap Zuiderzeeland heeft wel eens overwogen om bij de inlaat een kleine waterkrachtcentrale te plaatsen voor de opwekking van elektriciteit. Uit berekeningen is gebleken dat zo’n waterkrachtcentrale nauwelijks rendabel is. Dit komt onder andere door de hoge aanlegkosten.