Rotterdamse hoek

Op het punt waar de Westermeerdijk in de Noordermeerdijk overgaat, vind je het gebied de Rotterdamse hoek. Een bijzonder gebied met een eigen verhaal. Dit verhaal leest u op deze pagina.

Bombardement

Je staat bij de Rotterdamse Hoek. De naam van dit gebied verwijst naar het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog: Het verhaal gaat dat de puinresten van de stad voor versterking van de dijk zijn gebruikt. De naam is bedacht door de polderwerkers zelf. Dit zodat niemand ooit zou vergeten waar het puin vandaan kwam.

Toren

De vierkante, bakstenen toren met plat dak is gebouwd in 1950. Het elektrisch licht bevindt zich op 13 meter hoogte  en heeft een ritmisch licht met looptijden van 5 seconde licht gevolgd wordt door 5 seconde duisternis. De Rotterdamse Hoek ligt op de vaarroute tussen het Ketelmeer en Lemmer. Het is een beruchte plek voor de scheepvaart. Menig schip is hier met storm in moeilijkheden geraakt.

Rotterdamse hoek
Rotterdamse hoek

Natuurgebied

Het natuurgebied bij de Rotterdamse Hoek is een bos met een oerboskarakter. Het heeft een centraal gelegen natuurlijke plas. De plas, die zeer in trek is bij watervogels, is ontstaan dankzij de hoge kweldruk uit het IJsselmeer na drooglegging van de Noordoostpolder. Het omringende bos bestaat vooral uit zwarte els, schietwilg, iep en zomereik. Het gebied ligt op de trekroute van vele zangvogels en er broeden diverse bosvogels zoals tuinfluiter, vink, grote bonte specht en boomkruiper. Oorspronkelijk bestond het natuurgebied de Rotterdamse Hoek uit een relatief klein bos met kwelplas. Het gebied is in 2013 uitgebreid met 48 hectare nieuwe natuur: 10 hectare moeras en 38 hectare grasland voor weidevogels.

Windenergie

Op deze plek heb je mooi uitzicht over een van de grootste windparken van Nederland: Windpark Noordoostpolder. Het windpark bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water en produceert jaarlijks circa 1,4 miljard kilowattuur schone, duurzame elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Het windpark is grotendeels gerealiseerd door agrariërs uit de omgeving. Windenergie is goed te combineren met de landbouwgrond in de Noordoostpolder. Bovendien zijn de windcondities vergelijkbaar met die van de Noordzeekust. Vandaar dat deze locatie uitermate geschikt is voor een windpark. Windpark Noordoostpolder levert bij aan de doelen van het Energieakkoord en is een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland.

Informatie wandelpad:

https://www.flevo-landschap.nl/gebieden/gebied-detailpagina/36/rotterdamse-hoek

Achtergrondinformatie cultuurhistorisch erfgoed:

https://www.flevolanderfgoed.nl/home/erfgoed/noordoostpolder-2/creil-3/rotterdamse-hoek-2.html