jongeren staan bij een badkuip die Flevoland symboliseert

De jeugd heeft de toekomst. Daarom investeert Waterschap Zuiderzeeland heel veel in die jeugd. Om ze te laten zien dat wonen in de "badkuip" Flevoland niet vanzelfsprekend is en om ze waterbewust te maken. Waterschap Zuiderzeeland richt zich zowel op basisscholen als middelbare scholen.

Waterlessen met Erik de eend.

Zit je op de basisschool en wil je graag meer weten over wat het waterschap doet? Speel dan het Waterspel of maak een virtuele rondleiding over de zuivering. Of misschien wil je graag eens een Waterles volgen met je klas?

jinclogobannerwebsite

Zuiderzeeland werkt sinds september 2019 samen met JINC. JINC is een organisatie die als doel heeft kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen kansen te geven. Hierbij willen ze kinderen van 8 tot 16 jaar helpen aan een goede start op de arbeidsmarkt. 
Voor het waterschap houdt dit in dat er in het najaar van 2019 bliksemstages worden gehouden, waarbij kinderen kennismaken met beroepen en ervaring opdoen.

hoogwaterophetschoolplein

Hoogwater op het schoolplein is een lespakket om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen.

Waterwise

WaterWise is een digitale lesmodule over waterbeheer in Nederland. De lesmodule is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op WaterWise ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in hun buurt en de rol van de waterschappen.

Meer leren over water