Waterlessen

waterlessenl-460x259

Waterschap Zuiderzeeland biedt sinds 2006 Waterlessen aan voor groep 7 van de basisscholen in Flevoland. Het doel van de Waterles is om kinderen actief kennis te laten maken met de taken van het waterschap. Het andere doel is om de kinderen bewuster met water en natuur te laten omgaan. De lessen zijn interactief en worden ondersteund door speciaal gemaakte filmpjes.

Wij adviseren zwangere vrouwen en mensen met een slechte gezondheid niet deel te (laten) nemen aan  excursies op A.W.Z.I.'s  i.v.m. infectierisico’s.