Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur

Jeugdwaterschapbestuur

Sinds 2010 kent Nederland een Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur (JWB). Het JWB is een groep van ruim 20 jongeren van tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt. Het JWB wil er voor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij water en waterbeheer in ons land.

Technasiumopdrachten

Leerlingen van middelbare school De Rietlanden in Lelystad

Waterschap Zuiderzeeland organiseert samen met middelbare scholen in Flevoland Technasiumopdrachten: leerlingen krijgen een watergerelateerd vraagstuk (opdracht) voorgeschoteld dat ze in groepsverband moeten oplossen.