Jongerenpanel

Het Jongerenpanel van Waterschap Zuiderzeeland

Enthousiaste jongens en meisjes uit Flevoland vormen het Jongerenpanel van Waterschap Zuiderzeeland. De panelleden hebben een leeftijd van 14 t/m 17 jaar en zijn geïnteresseerd in onderwerpen als communicatie, journalistiek of internet en uiteraard alles wat met water te maken heeft.

Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur

Jeugdwaterschapbestuur

Sinds 2010 kent Nederland een Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur (JWB). Het JWB is een groep van ruim 20 jongeren van tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt. Het JWB wil er voor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij water en waterbeheer in ons land.

Technasiumopdrachten

Leerlingen van middelbare school De Rietlanden in Lelystad

Waterschap Zuiderzeeland organiseert samen met middelbare scholen in Flevoland Technasiumopdrachten: leerlingen krijgen een watergerelateerd vraagstuk (opdracht) voorgeschoteld dat ze in groepsverband moeten oplossen.

Jeugdwaterdichter

Dijkgraaf Hetty Klavers met Jeugdwaterdichters Jan Bos en Ilona Vader

Waterschap Zuiderzeeland heeft twee jeugdwaterdichters: Ilona Vader (11) en Jan Bos (17), beide uit Emmeloord. Zij zullen belangrijke gebeurtenissen van het waterschap opluisteren met speciale watergedichten voor hun leeftijdsgenoten in Flevoland.