Weetjes over het waterschapshuis

Weetjes over het waterschapshuis van Waterschap Zuiderzeeland.

 • Adres: Lindelaan 20
             8224 KT Lelystad
             0320-274 911
 • Architect de heer J.H. Ruiter
 • Aan het ontwerp zaten verschillende stedenbouwkundige voorwaarden vast. Zoals: het gebouw moest een behoorlijke hoogte hebben en een soepele overgang vormen met het achterliggende park. De glazenpanelen onder en boven de ramen wekken de indruk dat je een doorkijk hebt naar het park. Ook de ronde vorm geeft het gebouw een open uitstraling, passend bij de omgeving.
 • Het waterschapshuis biedt naast gemeenschappelijke ruimten (zoals vergaderzalen) ruimte aan 125 medewerkers.
 • De bebouwde oppervlakte in vijf bouwlagen bedraagt 4700 m2.
 • De totale inhoud van het gebouw is 49 500 m2.
 • De totale grondoppervlakte waarop het gebouw staat is 10.500 m2.
 • Het gebouw staat op 336 palen met een gemiddelde lengte van 10 meter.
 • Totaal is 2000 m3 beton verwerkt in balken, kolommen en vloeren.
 • De metselaars hebben maar liefst 500 000 stenen gebruikt.
 • De binnenwanden tussen de vertrekken zijn van glas, zodat het daglicht diep in het gebouw kan doordringen. Ook via de vide komt veel daglicht het gebouw in.
 • In de kantoorvertrekken wordt de lichtsterkte automatisch aan het binnenvallende daglicht aangepast.

Milieuvriendelijke toepassingen

 • In het gehele gebouw zijn aanwezigheidsschakelaars die automatisch het licht uitschakelen als de werkplekken niet meer bezet zijn.
 • Het gebouw is gebouwd met duurzame materialen.
 • Het gebouw is goed geïsoleerd.
 • Het gebouw heeft veel massa waardoor veel warmte kan accumuleren, dit wil zeggen bij warm weer warmte opslaan en bij koud weer weer vrijgeven.
 • Aan de geavanceerde technische installaties voor verwarming, ventilatie en koeling is veel aandacht besteed.
 • De ventilatie van het gebouw vindt plaats middels een uitgebalanceerde ventilatie-inrichting met warmte- en koelteterugwinning. Het systeem wordt niet ontregeld als er in de werkruimte een buitenraam wordt geopend.
 • Retourlucht uit de sanitaire ruimtes wordt via de kruipruimtes afgevoerd, zodat het warmte verlies door de begane grondvloer beduidend wordt teruggebracht.
 • Van overheidswege werd voor het energiebesparende maatregelen een maximale subsidie toegekend.