Internationale studenten aan de slag met watervraagstukken

Een groep van 24 internationale aankomende waterprofessionals doet tussen 19 oktober en 2 november 2017 mee aan de Wetskills Challenge met als doel oplossingen te vinden voor actuele watervraagstukken. Daarbij bezoeken zij ook Flevoland.

Op Schokland kregen zij een rondleiding en hoorden het verhaal van het leven met het water. Voor de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gaan 4 van de 24 studenten aan de slag met het vraagstuk hoe monitoring van waterkwaliteit makkelijker en beter kan plaatsvinden, in samenwerking met inwoners. De casus richt zich daarbij op Oosterwold.

foto bezoek studenten Wetskills aan Oosterwold 1

Waterkwaliteit monitoren samen met bewoners

Op 23 oktober bezochten de 4 studenten Almere Oosterwold. Zij spraken met de bewoners over hun ervaringen met decentrale waterzuivering. Met de studenten, afkomstig uit Nederland, India, Egypte en Kirgizstan, ontstond een inspirerend gesprek over ervaringen met decentrale watersystemen, omdat in het buitenland niet overal sprake is van centrale riolering.

Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben bij Wetskills deze uitdaging neergelegd omdat in Oosterwold bewoners niet aangesloten zijn op centrale riolering maar hun eigen waterzuiveringssysteem aanleggen. Maar hoe kunnen overheden en bewoners makkelijk in de gaten houden of die systemen goed werken en de waterkwaliteit in het gebied goed blijft? Aan de studenten de uitdaging om binnen 14 dagen met een oplossing te komen.

Innovatieve oplossingen vinden voor actuele water gerelateerde vraagstukken

De studenten nemen deel aan de Wetskills Challenge die dit jaar in Nederland gehouden wordt. Twee weken lang gaan de studenten aan de slag met cases van overheden en bedrijven om innovatieve oplossingen te vinden.

Op 30 oktober presenteren de teams hun ideeën aan een jury tijdens de Amsterdam International Water Week. Op 1 november wordt dan het winnende team bekend gemaakt.

Internationaal en out of the box

Wetskills is een onafhankelijke Nederlandse stichting die Water Challenges organiseert over de hele wereld. Het doel is om innovatieve oplossingen te vinden voor actuele watervraagstukken. Daarbij doen studenten en jonge professionals een uniek leerervaring op met internationale waterproblematiek en interculturele samenwerking. Meer informatie op de www.wetskills.com