What's up Zuiderzeeland is lesmateriaal voor in het voortgezet onderwijs. Docenten kunnen vrij gebruik maken van het materiaal waarin de taken veilig, voldoende- en schoon water van Waterschap Zuiderzeeland zitten verwerkt. Iedere lesmodule is gekoppeld aan één van de vakken: aardrijkskunde, biologie, geschiedenis & maatschappijleer, natuurkunde & technasium, Nederlands & fotografie en techniek.

Het materiaal is naast de verschillende vakken opgebouwd in twee niveaus: Vmbo 2 en 4, Havo 2 en 4. Er zijn twee uitzonderingen: voor natuurkunde zijn alleen modulen voor klas 4 Vmbo en klas 2 & 4 Havo/vwo ontwikkeld. Voor technasium zijn alleen lessen ontwikkeld voor havo/vwo.

Werkzaamheden Zuiderzeeland

Excursie met het RSG Levant zeewolde
Muskusrattenproject op het Helen Parkhurst
Proefjes op het Ichthus college Dronten
Project Rietlanden duurzame manier van zuiveren
Rietlanden duurzame manier van zuiveren
Studium generale Helen Parkhurst
Icoon aardrijkskunde
Week van de Techniek op het Pieter Zandt college
album-09
album-10
album-11
album-12
album-13
album-14
album-15
album-16
album-17
album-18

Lesmateriaal per vak

Info

Samenwerking

Samen met docenten uit het voortgezet onderwijs heeft Waterschap Zuiderzeeland dit lespakket ontwikkeld.
Het is een project waarin de vakken aardrijkskunde, biologie, fotografie, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, technasium, Nederlands en techniek nauw samenwerken, maar voor de leerlingen wel herkenbaar zijn.

De flexibiliteit van het project maakt het uitermate geschikt voor nieuwe onderwijsontwikkelingen, zodat iedere school het kan aanpassen aan zijn eigen wensen en manier van aanpak.