Zuiderzeeland 2045 (ZZL2045)

Welke nieuwe uitdagingen komen op waterschap Zuiderzeeland af en wat is de betekenis hiervan voor het werk? Dat is in de periode 2016 – 2019 verkend in het visietraject ZZL2045.

De oogst is tweeledig: een breed overzicht van inhoudelijke, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die voor het waterschap van belang zijn en een kompas voor de koers van het waterschap naar de toekomst. Het kompas, de achterliggende ontwikkelingen en de weergave van de gesprekken die hierover zijn gevoerd, zijn opgenomen in de eindpublicatie (pdf, 5.8 MB) (pdf, 5.8 MB).
Lees hier meer

Zuiderzeeland: Waterbeheerder van de Toekomst

Hoe kunnen wij ons als waterbeheerder voorbereiden op de toekomst? In 2017 hebben wij deze vraag besproken met deskundigen, gebiedspartners, collega’s en bestuurders.

Na de zomer van 2018 verkennen we met onze bestuurders en kandidaat-bestuurders in een drietal rondetafelgesprekken wat een en ander betekent voor inhoud, rol en het besturen van ons waterschap. Zo werken we toe naar bouwstenen die in een volgende bestuursperiode benut kunnen worden. Bijvoorbeeld in het bestuursprogramma of in individuele dossiers.

Besturen terwijl onzekerheden toenemen

Besturen op weg naar 2045

Onze samenleving wordt complexer. Denk aan opgaven als klimaatverandering, energietransitie, voedsel en watervoorziening, milieukwaliteit. Overheidssturing gebaseerd op hiërarchie, gezag en orde werkt al lang niet meer voor iedere opgave. Dit betekent dat ook onze bestuurders, om succesvol te zijn, hun handelen moeten aanpassen naar de opgave die op tafel ligt.

Lees hier meer

Koers naar de Toekomst

181107 ZZL-2045-Wandverslag

Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, gaf zijn reflectie op veranderende opgaven in een wereld die niet meer lineair is ingericht. Wie draait aan welke knoppen en wie gaat waar over?

Co Verdaas 10%

Lees hier meer


Waterbeheer in een veranderende omgeving

We hebben ons laten uitdagen door over de toekomst in gesprek te gaan met diverse deskundigen, gebiedspartners, bestuurders en medewerkers. In de tweede helft van juni 2017 organiseerden wij zes rondetafelgesprekken met professionals onder leiding van Maarten Bouwhuis, journalist bij BNR en debatleider. Prikkelende betogen dienden hierbij als voeding voor de gesprekken.

De sessies maken deel uit van het traject Zuiderzeeland2045 (ZZL2045), waarin we verkennen hoe we ons als toekomstbestendig waterbeheerder kunnen voorbereiden op de lange termijn. Waterbeheer staat niet op zichzelf, het is één van de onderdelen van onze dynamische leefomgeving. De gesprekken helpen ons om onze toekomstagenda te formuleren.

De netwerksamenleving en het waterschap

Wand 1_web

Diane Nijs, professor Imagineering aan de NHTV te Breda, nam de aanwezigen mee in de wonderwaardigheden van de netwerksamenleving en de betekenis voor ons als waterschap.

Lees hier meer

Rondetafel 1_1 web

Vervangingsopgave natte kunstwerken: het waterschap als gebiedsontwikkelaar?

Wand 2_web

De objecten en kunstwerken die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en bij het waterschap, zijn van de maatschappij. Dus als een gemaal of een sluis vervangen moet worden omdat het ´op´ is, moet de maatschappij betrokken worden bij de vraag waar het nieuwe object aan moet voldoen.

Lees hier meer

Rondetafel 2_1 web

De energietransitie

Wand 3_web

Het gesprek over de energietransitie en de betekenis voor het waterschap was levendig. “Ik zie hier geen enkele ambitie bij de aanwezige bestuurders!” Deze uitspraak van een ondernemer was tegen het zere been van onder andere wethouder Post van Urk en heemraad Schelwald van het waterschap.

Lees hier meer

Rondetafel 3_1 web

Circulaire economie of natuurlijke technologie?

Wand 4_web

Cees Buisman, hoogleraar in Wageningen en wetenschappelijk directeur bij Wetsus, opende de avond met een confronterend betoog. En een oproep aan het waterschap om ondernemender te worden!

Lees hier meer

Rondetafel 4_1_web

Gevolgen van krimp en groei in Flevoland

Wand 5_web

Dorien Manting, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en sectorhoofd bij het Planbureau voor de Leefomgeving, nam de aanwezigen mee in de bevolkingstrends in Flevoland.

Lees hier meer

Rondetafel 5_1_web

Weerbarstige vraagstukken

Wand 6_web

Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde in Wageningen, stelde in haar bijdrage de vraag centraal of ons waterschap voldoende voorbereid is op het omgaan met zogenaamde weerbarstige vraagstukken.

Lees hier meer

Rondetafel 6_1 web

Waterschap Zuiderzeeland bedankt alle deelnemers van de zes rondetafelgesprekken voor hun inbreng en openheid. Na de zomer komen wij met een vervolg. Heeft u ideeën over hoe wij hier invulling aan kunnen geven? Neem dan contact op met Jelte Bosma via j.bosma@zuiderzeeland.nl.


Eindpublicatie visietraject

visietraject eindpublicatie

Besturen op weg naar 2045

Besturenopwegnaar2045

Resultaat rondetafelgesprekken 2045

Verslag rondetafelgesprekken

Publicatie met de resultaten van de zes rondetafelgesprekken over de toekomst van het waterbeheer in Nederland.

Waterbeheer 2045 - Verkenningen

Essay prof. dr. Martijn van der Steen, Waarde(n) van het waterschap - bouwstenen voor een meervoudige aanpak van maatschappelijke opgaven in het waterdomein

Essay prof. dr. ir. Gerda van Dijk, Besturen zonder vaste ankers, al alles lijkt te veranderen?

Deel uw ideeën!

Heeft u ideeën over hoe wij invulling kunnen geven aan onze toekomstagenda? Neem dan contact op met Jelte Bosma via j.bosma@zuiderzeeland.nl.