Keukentafelgesprekken

Waterschap Zuiderzeeland hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners. Daarvoor worden verschillende middelen ingezet (onder andere het Klantenpanel). Om te horen wat de doelgroep agrariërs vindt van het waterschap, organiseert Zuiderzeeland vanaf oktober zogeheten keukentafelgesprekken.

Zitten we binnenkort bij u aan de keukentafel?

Het concept is vrij simpel. We nodigen onszelf bij een agrariër uit en vragen of hij zijn buren wil uitnodigen. We hopen dan met een groep van ca. 10 agrariërs aan tafel te zitten. Namens het waterschap komen twee heemraden en een medewerker van de afdeling Communicatie aan tafel bijzitten. U zorgt voor de koffie, wij voor iets bij de koffie en een bloemetje voor de gastheer/-vrouw.

Wederzijds begrip

Tijdens die keukentafelgesprekken (van ca. 10.00 - 12.00 uur), kan en mag alles aan de orde komen. U kunt om opheldering vragen, vragen naar de toekomst van het waterbeheer, problemen aankaarten, etc. Verwacht niet dat Zuiderzeeland met panklare oplossingen komt tijdens de gesprekken. Dat kan niet, wel kunnen zaken uitgelegd worden, begrip worden gevraagd of zaken later worden uitgezocht. Doel van de gesprekken is om meer wederzijds begrip te kweken.

Zelf keukentafelgesprek organiseren?

Heeft u belangstelling om een keukentafelgesprek bij u op de boerderij te organiseren? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van Waterschap Zuiderzeeland. Dat kan per email: communicatie@zuiderzeeland.nl of telefonisch: (0320) 274 911. De keukentafelgesprekken vinden in principe op donderdagochtend plaats. Neemt u ook voor nadere informatie gerust contact op.