Digitaal panel

Uw mening interesseert ons. Het houdt ons scherp en alert. Het Digitaal Panel van Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit inwoners van Flevoland en een gedeelte van Friesland en Overijssel. Tien maal per jaar krijgt het panel een stelling voorgelegd. Via deze website kan het panel hierop reageren. Geef u op en laat uw stem horen

Kerntaken waterschap

Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor droge voeten en voor voldoende en veilig water binnen de polders. In stedelijk gebied zijn veelal andere voorzieningen nodig dan in agrarisch gebied. Het is de taak van Waterschap Zuiderzeeland om ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater in Flevoland (sloten, plassen, vaarten en tochten) niet te hoog, maar ook niet te laag staat.

Daarnaast zorgt het waterschap ervoor dat het rioolwater in afvalwaterzuiveringen gezuiverd wordt. Klimaatveranderingen dagen het waterschap uit om na te blijven denken over de toekomst en maatregelen te ontwikkelen die weersinvloeden de baas blijven.

''

Stelling

Leden van het panel krijgen tien maal per jaar een vraag of stelling voorgelegd. De antwoorden worden verwerkt en de uitkomsten geven het waterschap een duidelijker beeld over wat klanten willen en verwachten. Uw stem helpt ons de richting van het beleid te bepalen.

Geef u op!

Lijkt het u wat om mee te denken over het waterbeheer van nu en later, geef u dan op voor het Digitaal Panel.

Na aanmelding krijgt u zo snel mogelijk een bevestiging met de benodigde gegevens. U kunt daarna meteen meedoen met de volgende stelling.