Huiskamergesprekken

Waterschap Zuiderzeeland heeft regelmatig bestuurlijk overleg met de provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. We willen echter ook graag contact hebben met georganiseerde bewoners; denk hierbij aan dorps- en bewoners­verenigingen en wijkraden.

Waterschap Zuiderzeeland wil op deze manier merken hoe bewoners uit Flevoland denken over het waterschap, het werk dat het doet en hoe het dit doet.

Praten met een bestuurslid

Voor het contact met de bewonersgroepen hebben we zogeheten huiskamergesprekken bedacht. Daarbij komt een lid van het dagelijks bestuur van het waterschap met een ambtenaar langs bij de dorpsvereniging. Na een korte introductie over het waterschap is de vloer aan de leden van de vereniging om het waterschap het hemd van het lijf te vragen of het vuur aan de schenen te leggen. Elk onderwerp kan wat ons betreft ter tafel komen. Wij hopen dat u hiervoor belangstelling heeft.

Huiskamergesprek organiseren?

Als dat zo is, horen wij graag wanneer een bezoek u uitkomt. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon (0320) 274 840 of e‑mail communicatie@zuiderzeeland.nl.