Thema-avonden over de toekomst van waterbeheer

Hoe schoon is ons water? En zijn onze dijken hoog genoeg? Dit zijn vragen die aan de orde kwamen tijdens twee thema-avonden die Waterschap Zuiderzeeland organiseerde in samenwerking met de Stadmakerij voor inwoners van Flevoland.

Tijdens de thema-avonden nam een aansprekende kenner de bewoners mee in het onderwerp. En nam André Geurts van Batavialand samen met de aanwezigen een duik in het verleden.

Afbeelding 2 posters

Hoe hoog komt bij u het water?

Centraal tijdens deze avond stond het thema waterveiligheid. Harold van Waveren, top-adviseur bij Hoe hoog komt bij u het water?Rijkswaterstaat, trapte af met een presentatie over hoe waterveiligheid in Nederland werkt. De aanwezigen werden meegenomen in het verhaal over de normering van dijken, toekomstige versterkingen en ‘ruimtelijke adaptatie’. De app ‘Overstroom ik?’ oogstte veel lof. Deze geeft tot op huisniveau aan of het hoog genoeg is voor ‘verticale evacuatie’. Het bleek dat de aanwezigen geen weet hadden van deze app en de informatie die daar te halen is. Het publiek gaf terug dat het detailniveau van de informatie heel tastbaar maakt wat er bij een overstroming plaatsvindt. Het weken aan bewustwording blijft derhalve nodig.

Schoon water – tegen (w)elke prijs?

Marc de Rooij, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, startte de avond met een Schoon water - tegen (w)elke prijspresentatie over hoe de waterkwaliteit zich in Nederland de afgelopen decennia ontwikkelde. Met als dieptepunt de jaren zestig en zeventig toen de Rijn ´het riool van Europa´ werd genoemd en er sprake was van massale vissterfte na de ramp bij Basel in de jaren tachtig. Inmiddels zijn we een aantal (goede) stappen verder. We zijn op veel plekken van ´zwart´ water (chemisch) via ´groen´ water (algen) opgeschoven naar helder water met veel leven erin. De problematiek richt zich nu op nieuwe of vergeten stoffen, zoals microplastics en medicijnresten. Daar past ook een nieuwe ambitie bij. Zo suggereerde één van de aanwezigen dat we ernaar moeten streven dat het water overal schoon genoeg is om erin te zwemmen en eruit te drinken. Een andere deelnemer pleitte voor meer en betere samenwerking met de farmaceutische industrie bij de aanpak van medicijnresten. Daarnaast is er in ziekenhuizen mogelijk al op korte termijn een hoop winst te behalen door bijvoorbeeld de urine op te vangen van mensen die contravloeistof toegediend krijgen en te voorkomen dat artsen medicijnresten door te gootsteen spoelen.

Waterbeheer in een veranderende omgeving

In de uitwerking van het bestuursprogramma heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden zich de vraag gesteld voor welke uitdagingen Waterschap Zuiderzeeland staat richting 2045. Waar moeten we anders denken en handelen? Hierover zijn we in gesprek gegaan gaan met zowel deskundigen, gebiedspartners, bestuurders en medewerkers als met inwoners van Flevoland. De sessies maken deel uit van het traject Zuiderzeeland2045 (ZZL2045), waarin we verkennen hoe we ons als toekomstbestendig waterbeheerder kunnen voorbereiden op de lange termijn. Waterbeheer staat niet op zichzelf, het is één van de onderdelen van onze dynamische leefomgeving. De gesprekken helpen ons om onze toekomstagenda te formuleren.