Ontstaan Waterschap Zuiderzeeland

Flevoland is ontstaan uit de strijd om het water. Het is nieuw land op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Heemraadschap Fleverwaard en het kwantiteitswaterschap Noordoostpolder gingen in 1986 van start. Het waterkwaliteitsbeheer in de Noordoostpolder werd door het toenmalige Zuiveringsschap West-Overijssel uitgevoerd. Op 3 januari 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland officieel van start; ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder, Heemraadschap Fleverwaard en een deel van Waterschap Groot Salland.

Uitgelicht

Verantwoording financieel beheer

Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering (AV) een begroting vast met bijbehorende waterschapslasten voor de inwoners van het beheergebied. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.

Strategie voor Samenwerking

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 8 mei 2012 de Strategie voor Samenwerking vastgesteld. Het vertrekpunt van de samenwerking is: "wie alles zelf wil doen komt niet toe aan vernieuwing en verbetering".