Water beweegt ons

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Op de bodem van ons lage land. Van de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk.

Hier vind je onze zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee werken we aan schoon en voldoende water. En zorgen we dat mensen in veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Uitgelicht

Verantwoording financieel beheer

Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering (AV) een begroting vast met bijbehorende waterschapslasten voor de inwoners van het beheergebied. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het financiële beheer.

Strategie voor Samenwerking

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 8 mei 2012 de Strategie voor Samenwerking vastgesteld. Het vertrekpunt van de samenwerking is: "wie alles zelf wil doen komt niet toe aan vernieuwing en verbetering".