Rekenvoorbeelden

Wat gaat u in 2020 betalen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

Tarieven Waterschap Zuiderzeeland in 2019 en 2020

Tarief op basis begroting 2019

Tarief op basis begroting 2020

Watersysteemheffing Ingezetenen

€ 84,28

€ 86,42

Watersysteemheffing gebouwd

0,0452% van de WOZ-waarde 0,0439% van de WOZ-waarde

Watersysteemheffing ongebouwd (overig)

€ 90,91 € 97,99

Watersysteemheffing ongebouwd (wegen)

€ 181,82 € 195,98

Watersysteemheffingen natuurterreinen

€ 9,50 € 9,90
Zuiveringsheffing € 58,00 € 59,50
Verontreinigingsheffing € 58,00 € 59,50

Rekenvoorbeelden

De gemiddelde lastenontwikkeling van het waterschap is inzichtelijk te maken door de ontwikkelingen in beeld te brengen van een gemiddeld gezin, een bedrijf, een gemiddeld agrarisch bedrijf en een gemiddeld industrieel bedrijf. Voor de vergelijkbaarheid met het voorgaande jaar zijn ook deze cijfers weergegeven.

Huishoudens

Tarief op basis begroting 2019

Tarief op basis begroting 2020

Watersysteemheffing Ingezetenen € 84,28 € 86,42
3 zuiverings / vervuilingseenheden € 174,00

€ 178,50

Totaal niet huiseigenaren € 258,28

€ 264,92

Bij eigen woning met een waarde van € 200.000 (respectievelijk € 216.000 in 2020)

€ 90,40

€ 94,82

Totaal huiseigenaren

€ 348,68

€ 359,74

Agrarisch bedrijf

Tarief op basis begroting 2019

Tarief op basis begroting 2020

Watersysteemheffing Ingezetenen

€ 84,28 € 86,42
4 zuiverings/ vervuilingseenheden € 232,00

€ 238,00

Bij eigen woning / boerderij met waarde van € 600.000 (respectievelijk € 624.000 in 2020)

€ 271,20

€ 273,94

Oppervlakte 70 ha. ongebouwd € 6.363,70

€ 6.859,30

Totaal

€ 6.951,18

€ 7.457,66

Industrieel bedrijf

Tarief op basis begroting 2019

Tarief op basis begroting 2020

100 zuiverings / vervuilingseenheden € 5.800,00

€ 5.950,00

Gebouw met waarde van € 2.000.000 € 904,00 € 878,00
Totaal € 6.704,00

€ 6.828,00