Rekenvoorbeelden

Wat gaat u in 2018 betalen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

Voorbeeld tarieven Waterschap Zuiderzeeland 2017 - 2018

Tarief op basis begroting 2017

Tarief op basis begroting 2018

Watersysteemheffing Ingezetenen

70,47

70,71

Watersysteemheffing gebouwd

0,0549 % 0,0541%

Watersysteemheffing ongebouwd (overig)

€ 80,78 83,47

Watersysteemheffing ongebouwd (wegen)

121,17 125,21

Watersysteemheffingen natuurterreinen

7,83 8,07
Zuiveringsheffing 57,38 58,00
Verontreinigingsheffing 57,38 58,00

Lastenontwikkeling

De gemiddelde lastenontwikkeling van het waterschap voor de ingezetenen en ingelanden is inzichtelijk te maken door de ontwikkelingen in beeld te brengen van een gemiddeld gezin, een bedrijf, een gemiddeld agrarisch bedrijf en een gemiddeld industrieel bedrijf. Voor de vergelijkbaarheid met het voorgaande jaar zijn ook deze cijfers weergegeven.

Huishoudens

Tarief op basis begroting 2017

Tarief op basis begroting 2018

Watersysteemheffing Ingezetenen 70,47 70,71
3 zuiverings / vervuilingseenheden 172,14

174,00

Totaal niet huiseigenaren 242,61

244,71

Bij eigen woning met een waarde van € 200.000, respectievelijk € 208.000

109,80

112,53

Totaal huiseigenaren

352,41

357,24

Agrarisch bedrijf

Tarief op basis begroting 2017

Tarief op basis begroting 2018

Watersysteemheffing Ingezetenen

70,47 70,71
4 zuiverings/ vervuilingseenheden 229,52

232,00

Bij eigen woning / boerderij met waarde van € 600.000, respectievelijk € 624.000.

329,40

337,58

Oppervlakte 70 ha. ongebouwd 5.654,60

5.842,90

Totaal

6.283,99

6.483,19

Industrieel bedrijf

Tarief op basis begroting 2017

Tarief op basis begroting 2018

100 zuiverings / vervuilingseenheden 5.738,00

5.800,00

Gebouw met waarde van € 2.000.000, respectievelijk € 2.030.000 1.098,00 1.125,28
Totaal 6.836,00

6.925,28