Geschiedenis

Waterschappen werken al eeuwen met water. Uit die strijd om het water is Flevoland ontstaan. Het is nieuw land op de bodem van de voormalige Zuiderzee.

Het Heemraadschap Fleverwaard en het kwantiteitswaterschap Noordoostpolder gingen in 1986 van start. Het waterkwaliteitsbeheer in de Noordoostpolder werd nog door het toenmalige Zuiveringsschap West-Overijssel uitgevoerd. Voor 1986 voerde het Rijk hoofdzakelijk de waterstaatszorg uit. Op 3 januari 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland officieel van start; ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Noordoostpolder, Heemraadschap Fleverwaard en een deel van Waterschap Groot Salland.

Waterschapscanon

De Waterschapscanon geeft een overzicht van geschiedenis van het Flevolands watergebied van 4500 voor Christus tot nu.

waterschapscanon