1932 - De geboorte van het IJsselmeer

Waar nu het IJsselmeer, Markermeer en de provincie Flevoland zijn, was eerst de Zuiderzee. Die zee was ontstaan rond het jaar 1200. Deze zee sloeg af en toe hard toe op de eilanden, zoals Urk en Schokland. Ook overstroomden regelmatig stukken land met zeewater.

zeilschip

Al in de 17e eeuw werden er plannen gemaakt om de Zuiderzee te temmen. Het duurde nog tot in de 19de eeuw voor iemand een plan bedacht dat echt kon worden uitgevoerd. Een groep belangrijke bewoners was ontevreden over wat de regering deed aan de Zuiderzee. Zij richtten in 1886 de Zuiderzeevereniging op. Het doel van die vereniging was geld in te zamelen. Ze wilden onderzoek laten doen naar drooglegging van de polders. Het onderzoek werd gedaan door de ingenieurs J. van der Toorn en C. Lely. Mede door het onderzoek dat zij lieten doen, kon in 1918 de Zuiderzeewet worden aangenomen. In deze wet werd vastgelegd dat de Zuiderzee afgesloten en drooggemaakt zou worden.

Inpolderen

Met de wet werd in 1918 de Zuiderzeeraad ingesteld en C. Lely werd hier voorzitter van. De Zuiderzeeraad liet onderzoeken hoe de Zuiderzee afgesloten en ingepolderd kon worden. Aannemers gingen het werk doen onder leiding van de Zuiderzeeraad. In 1919 stelde de Zuiderzeeraad de Dienst der Zuiderzeewerken in, die moest dijken, polders en bruggen gaan bouwen. Ook kwam in 1930 de Dienst van de Wieringermeer. Die moest ervoor zorgen dat de polders tot leven kwamen. Zij beslisten wat er gebouwd ging worden en wie er mochten wonen.

In 1920 startte de bouw van de dijk naar het toenmalige eiland Wieringen. Dit was de eerste stap in de afsluiting van de Zuiderzee. In 1930 was de polder Wieringermeer klaar, als eerste van de nieuwe polders. Twee jaar later werd de Zuiderzee helemaal afgesloten door de Afsluitdijk. Het IJsselmeer was geboren.

Wist je overigens dat Lelystad is vernoemd naar de ingenieur Lely? En dat de lelie in de vlag van Flevoland het familiewapen van hem is?

Het plan voor de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee (Kaart: Nieuwland Erfgoedcentrum, Lelystad)

Fotobijschrift: Het plan voor de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee (Kaart: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad)


Lichtwachtershuis op voormalig Kraggenburg (Foto: fotocollectie Museum Schokland)

Lichtwachtershuis op voormalig Kraggenburg (Foto: fotocollectie Museum Schokland)

Bericht van de burgemeester dat Schokland ontruimd moet worden (1859).

Bericht van de burgemeester dat Schokland ontruimd moet worden (1859). (Bericht: fotocollectie Museum Schokland)

Tijdens de drooglegging werden veel scheepswrakken opgegraven. (Foto: fotocollectie Museum Schokland)

Tijdens de drooglegging werden veel scheepswrakken opgegraven. (Foto: fotocollectie Museum Schokland)