2000 - Oproep om ruimte voor water en beter water

Nederland krijgt steeds meer te maken met wateroverlast. Korte en hevige plaatselijke regenbuien zetten land en straten onder water. De schade is groot. Deze problemen worden de komende jaren alleen maar groter. De klimaatverandering zorgt niet alleen voor hevigere buien: ze komen ook vaker. Daarnaast stijgt de zeespiegel en zakt in Flevoland op sommige plekken de bodem. De waterschappen, gemeenten, provincies en de regering (overheden) spreken rond het jaar 2000 af om de problemen aan te pakken. Dat gebeurt onder de naam: Ruimte voor water.

rode paraplu

Met elkaar zoeken de overheden naar manieren om veel regen tijdelijk te kunnen opslaan. Zo voorkom je dat het water op straten of weilanden blijft staan. Een oplossing is bijvoorbeeld om een slootkant schuiner te laten aflopen. Er kan dan meer water in de sloot staan als het hard regent. Ook wordt gezocht naar stukken land, die af en toe onder water gezet mogen worden.

Opvangen van water

In nieuwe wijken wordt rekening gehouden met ruimte voor water. Water loopt gewoonlijk de grond in. Als er huizen staan, of stoepen en straten liggen, kan het water op die plek niet de grond in. Om te voorkomen dat het op straat blijft staan of dat al het water naar de lagergelegen delen stroomt, zijn er in nieuwe wijken plekken gemaakt waar het water opgevangen kan worden. Want Flevoland mag dan vlak lijken, het is het niet. Aan de randen bij het ‘oude’ land ligt het land soms meters hoger dan achter de dijken bij het IJsselmeer en Markermeer.

Het waterschap zorgt voor goed water in sloten en vaarten. Bijna al het water van wc’s, douches, wasmachines en ook bedrijven wordt gezuiverd. Pas als dit gebeurd is, komt het terecht in een sloot of vaart en niet eerder. Waterschap Zuiderzeeland heeft vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties waar het vieze water gezuiverd wordt. Deze staan in Almere, Dronten, Lelystad, Tollebeek en Zeewolde. Ze worden regelmatig aangepast om het afvalwater nog beter te zuiveren.

Kwaliteit van water

Ook rond het jaar 2000 komt er een nieuwe Europese regel: de Kaderrichtlijn Water. Volgens die regel moeten de leden van de Europese Unie de kwaliteit van het water in vaarten, meren en rivieren verbeteren. Of ze moeten er voor zorgen dat er meer beestjes in en om het water kunnen leven. Voor Flevoland kan dat door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De randen van sloten, tochten en vaarten worden hiervoor minder stijl gemaakt. Nu kunnen er ook meer waterdieren leven, wat goed is voor de waterkwaliteit. Handig is dat deze ingreep juist ook ruimte voor water oplevert. Eén maatregel is goed voor meerdere doelen.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties zorgen voor steeds schoner water

Fotobijschrift: Afvalwaterzuiveringsinstallaties zorgen voor steeds schoner water. (Foto: nabezinktank)


kikker op een boomstam

Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor er meer waterdieren kunnen leven.

Waterschap Zuiderzeeland: het logo

Op 1 januari 2000 ging Waterschap Zuiderzeeland van start.