2006 - Eerste Nederlandse waterdichter

In 2006 benoemde Waterschap Zuiderzeeland als eerste waterschap in Nederland een waterdichter: Niels Blomberg. Hij zet zijn talenten in om gedichten te schrijven over water in Flevoland. Niels Blomberg is tot 2010 de officiële waterdichter van het waterschap. Voor belangrijke gebeurtenissen schrijft hij een speciaal watergedicht.

Voor de waterschapscanon van Waterschap Zuiderzeeland schreef hij het volgende gedicht:

Eb en vloed

De canon van het waterschap
verhaalt van eb en vloed.
Ooit was het eb in Swifterbant;
de boeren boerden goed.

Een Middeleeuwse wintervloed
bracht zware stormen mee.
Toen dreven Marken, Urk
en Schokland in de Zuiderzee.

De Zuiderzee ging eeuwenlang
tegen het land tekeer.
De Afsluitdijk heeft haar getemd;
ze heet nu IJsselmeer.

Er kwamen dijken bij
en sloten als een spinnenweb.
Gemalen werden aangezet,
en toen werd het weer eb.

Er zijn nu boeren, bos en steden
in het nieuwe land,
maar steeds dreigt weer het water
het te vullen tot de rand.

De regen komt van boven
en de kwel komt onderdoor.
Toch komt de vloed niet terug,
daar zorgt het waterschap wel voor.

Niels Blomberg, september 2007