Kerngegevens

Bekijk de kerngegevens van Waterschap Zuiderzeeland.

Oppervlakte werkgebied

150.000 hectare land
100.000 hectare water

Dijken

255 kilometer

Hoofdgemalen

7

Ondergemalen

5

Rioolgemalen

62

Zuiveringsinstallaties

5

Vaarten en tochten

1.200 kilometer

Sloten

5.000 kilometer

Stuwen

365

Inwoners

390.000

Fulltime functies

250


Adressen

Bekijk de adressen van de gemalen en AWZI´s in het gebied.