Waterschapsbelasting

In Flevoland wonen en werken we bijna helemaal onder de zeespiegel, op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Om het leven op ons lage land mogelijk te maken doen we bij het waterschap veel werk. We houden de dijken sterk, zorgen voor onze gemalen en stuwen en maken afvalwater schoon. Ondertussen verandert het klimaat en bereiden we ons voor op een toekomst met steeds extremer weer.

Om het waterbeheer op orde te houden is het nodig dat we investeren. Dat gaat de komende jaren zorgen voor hogere kosten. Natuurlijk probeert het waterschap de kosten - en daarmee de belasting die u betaalt - zo laag mogelijk te houden. Daarom werken we samen, doen we ons werk slim en vernieuwend en zetten we in op energiebesparing en het zelf opwekken van energie.

Om de kosten die het waterschap maakt te kunnen betalen, innen we belasting. De belasting die u betaalt, is opgedeeld in twee categorieën: zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing.

Zuiveren van afvalwater

Met het geld van de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing* maken we het water van woningen en bedrijven schoon dat via douche, toilet en gootsteen in het riool terecht komt. Dat doen we op een manier die goed is voor het milieu. Vervolgens pompen we het water terug pompen naar de plassen, vaarten en tochten in Flevoland (oppervlaktewater). Zodat het opnieuw van waarde is.

*Als u niet bent aangesloten op het riool, betaalt u verontreinigingsheffing. Dit is een heffing voor directe lozingen in het oppervlaktewater.

Veilig, voldoende en schoon water

Met het geld van de watersysteemheffing zorgen we voor de dijken rondom de polders die ons beschermen tegen het water. We houden water in sloten, vaarten en tochten op peil: bij regen niet te hoog en bij droogte niet te laag. Het teveel aan water pompen we met onze gemalen de polders uit. Sloten, vaarten en tochten houden we schoon. Want dan kan het water goed doorstromen. Ook maken we natuurvriendelijke oevers en houden we de waterkwaliteit in de gaten.

Tarieven 2020

Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

€ 59,50 per vervuilingseenheid

Watersysteemheffing

Ingezetenen: € 86,42 per woonruimte

Gebouwd: 0,0439% van de WOZ-waarde

Onbebouwde grond (overig): € 97,99 per hectare

Natuurterrein: € 9,90 per hectare

De tarieven worden door het algemene bestuur van Waterschap Zuiderzeeland vastgesteld. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die hierbij gemaakt worden.

GBLT en Mijn Loket

GBLT regelt de belastingen voor Waterschap Zuiderzeeland. Op hun website vindt u meer informatie over waterschapsbelastingen. In Mijn Loket op www.gblt.nl regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Zoals het wijzigen van uw rekeningnummer of het regelen van betalen in delen via automatische incasso. Om gebruik te maken van Mijn Loket heeft u uw burgerservicenummer of DigiD-gegevens nodig.

Heeft u vragen over uw belastingen?

Dan kunt u GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-064 55 55. Of uw vraag stellen via Twitter: @gbltservice.


Rekenvoorbeelden

Wat gaat u in 2020 betalen?

Meer informatie?

Meer weten over de waterschapsbelasting? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van GBLT.

GBLT

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Download

Download hier de belastingbijsluiter 2020.