Watersysteemheffing

Wie betaalt wat?

Ingezetenen

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen als u op 1 januari bewoner - huurder of woningeigenaar - bent van een zelfstandige woonruimte. Deze heffing is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is. Per woonruimte (huurwoning of eigen woning) is in 2020 de heffing € 86,42.

Gebouwd

U betaalt watersysteemheffing gebouwd als u eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand. Deze heffing wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Dat is de door de gemeente vastgestelde waarde van uw onroerend goed. De watersysteemheffing is een vast percentage van de WOZ-waarde. In 2020 is dat 0,0439%.

Onbebouwde grond en natuurterrein

U betaalt watersysteemheffing onbebouwde grond als u eigenaar bent van grond waar geen gebouw op staat. Het bedrag hangt af van het soort grondgebruik (onbebouwd of natuur). Deze heffing wordt bepaald op basis van het aantal hectare (volgens het Kadaster). In 2020 is het heffingsbedrag voor onbebouwde grond € 97,99 per hectare en voor natuurterrein € 9,90 per hectare.


Meer informatie?

Meer weten over de waterschapslasten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van GBLT.

GBLT

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur