Watersysteemheffing

Wie moet watersysteemheffing betalen?

De watersysteemheffing kent diverse categorieën: ingezetenen, gebouwd, onbebouwde grond en natuurterrein.

Ingezetenen

U betaalt watersysteemheffing ingezetenen als u op 1 januari bewoner (huurder of woningeigenaar) bent van een zelfstandige woonruimte.

Hoe wordt de heffing berekend?

De watersysteemheffing ingezetenen is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.
Per woonruimte (huurwoning of eigen woning) is in 2019 de heffing € 84,28.

Gebouwd

U betaalt watersysteemheffing gebouwd als u eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand.

Hoe wordt de heffing berekend?

De watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwd onroerend goed - zoals woningen en bedrijfspanden - wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de door de gemeente vastgestelde waarde van uw onroerend goed. De heffing is een vast percentage van de WOZ-waarde. In 2019 is dat 0,0452 procent van de WOZ-waarde.

Onbebouwde grond en natuurterrein

U betaalt watersysteemheffing onbebouwde grond als u eigenaar bent van grond waar geen gebouw op staat. Het bedrag hangt af van het soort grondgebruik (onbebouwd of natuur).

Hoe wordt de heffing berekend?

De watersysteemheffing voor eigenaren van onbebouwde grond en natuurterrein wordt berekend op basis van het aantal hectare. Uitgangspunt hierbij zijn de oppervlaktegegevens uit het Kadaster. In 2019 is het heffingsbedrag voor onbebouwde grond € 90,91 per hectare en voor natuurterrein € 9,50 per hectare.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over de waterschapslasten, kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van GBLT.

GBLT

Postadres van GBLT
Postbus 1098
8001 BB Zwolle

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Trefwoorden