Zuiverings- /verontreinigingsheffing

Wie moet er zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing betalen?

Gebruiker woonruimte

U betaalt deze heffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar), die is aangesloten op het riool.

Bedrijven

U betaalt deze heffing als u gebruiker bent van een gebouw of terrein (bijvoorbeeld als eigenaar of huurder), dat géén woning betreft en is aangesloten op het riool.

Hoe wordt de heffing berekend?

Gebruiker woonruimte

In 2019 bedraagt het tarief voor de zuiveringsheffing woonruimten € 58,00 per vervuilingseenheid (v.e.). Een v.e. is niet hetzelfde als het aantal personen in een huishouden. Elk huishouden dat bestaat uit twee of meer personen krijgt een aanslag van 3 v.e.. Een huishouden van één persoon krijgt een aanslag van 1 v.e. (€ 58,00).

Bedrijven

Bedrijven betalen overeenkomstig de hoeveelheid en mate van vervuiling van het afvalwater wat zij lozen.

U betaalt verontreinigingsheffing als u uw afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater loost.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over de waterschapslasten, kijk dan bij de veelgestelde vragen op de website van GBLT.

Tricijn

Postadres van GBLT
Postbus 1098
8001 BB Zwolle

088 - 064 55 55 (lokaal tarief)
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

Trefwoorden