Organisatieverhaal - Waterschap Zuiderzeeland

Wat doet Waterschap Zuiderzeeland en waarom? Lees hieronder ons organisatieverhaal:

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Op de bodem van ons lage land. Van de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk.

Hier vind je onze zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee werken we aan schoon en voldoende water. En zorgen we dat mensen in veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

In de vorige eeuw werden onze polders ontworpen, gewonnen en ontgonnen. Daarvoor was hier de Zuiderzee. Nu houden we ons nieuwe land boven water en beschermen we de polders tegen overstromingen. Dat is en blijft hard nodig. Want het veranderende klimaat veroorzaakt steeds meer uitgesproken uitersten. Het wordt warmer, de zeespiegel stijgt en het regent en waait heviger en vaker.

Daarom zijn we iedere dag in beweging om de hoeveelheid water op het juiste peil te houden. Zodat er niet te weinig, maar ook niet te veel water is. En we zorgen dat afvalwater gezuiverd wordt. Zodat het opnieuw van waarde is, en schoon terugstroomt in onze sloten en vaarten.

Binnen onze prachtige polders heerst een ware pioniersmentaliteit. Dat ontdekkende en ondernemende proef je ook binnen ons waterschap. We zijn gedreven denkers, die gedachten ten uitvoer brengen en verandering tot leven roepen door gewoon te doen.

We denken vooruit. Over duurzaamheid en het winnen van energie uit ons water, bijvoorbeeld. Over de effecten van klimaatverandering en de kansen van de circulaire economie. Innoveren doen we met passie, investeren doen we met zorg. Ons streven? Dat niet alleen onze generatie droge voeten heeft, maar onze kinderen en kleinkinderen ook.

Samenwerken staat centraal. Dat geldt voor collega’s onderling, voor de manier waarop ons waterschap wordt bestuurd en voor de manier waarop we omgaan met partners, ondernemers, agrariërs en inwoners. Samen met én voor hen.

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Dagelijks aan de slag met water. Wij zorgen in stilte dat het vloeiend loopt. Wij zorgen dat het stroomt. Waar water en land elkaar ontmoeten.

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Water beweegt ons.


Vragen?

Heeft u vragen, kijk dan eens in het loket of neem contact met ons op.

Engelse ondertiteling