In november is de persleiding onder de kruising Sportlaan-Giek vervangen. De werkzaamheden zijn afgerond. De persleiding hoort bij rioolgemaal 175. Dit rioolgemaal aan de Sportlaan in Zeewolde verpompt het afvalwater uit de omliggende wijken via de persleiding naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde.  

Tijdens de werkzaamheden was de overlast voor verkeer beperkt 

De oude persleiding is opgevuld met schuimbeton. Zo is de kans op verzakkingen in de bovenliggende weg in de toekomst klein. Door deze aanpak was het niet nodig om het kruispunt open te breken. Hierdoor was de overlast voor het verkeer beperkt. De omleidingsroute voor fietsers is niet meer nodig en het fietspad is inmiddels weer hersteld. De nieuwe persleiding is van HDPE kunststof (Hoge Dichtheid Polyetheen). Deze is in een stalen mantelbuis onder de weg door aangelegd. 

De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd 

Dankzij de gezamenlijke aanpak tussen de Gemeente Zeewolde, aannemer GMB en Waterschap Zuiderzeeland is dit gelukt.  

In het voorjaar zaait de aannemer de bermen langs de Sportlaan weer in 

Dit is een gunstigere periode dan in de winter inzaaien.