Bij baggerwerkzaamheden in een grote vijver langs de Marknesserweg in Emmeloord is in de ochtend van 8 december een rioolpersleiding geraakt. Daarbij is een geringe hoeveelheid afvalwater in het oppervlaktewater van de vijver terechtgekomen. De gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland hebben beheersmaatregelen genomen om verdere uitstroom van afvalwater in de vijver te beperken. Door snel te handelen is er weinig tot geen verontreiniging van het oppervlaktewater.

Gemalen zijn stopgezet en de vijver is afgedamd

Het gemeentelijke rioolgemaal in de buurt van de leidingbreuk is stopgezet en verderop is het hoofdrioolgemaal Marknesse van Waterschap Zuiderzeeland ook tijdelijk stopgezet. Gemeente en waterschap onderzoeken hoe de breuk zo snel mogelijk kan worden gerepareerd. Daarnaast is de vijver afgesloten van omringend water met afsluiters en het aanbrengen van een tijdelijke dam.

De kwaliteit van het water wordt gemonitord

Naast het monitoren van het water in de vijver, worden ook voorbereidingen getroffen om de verontreiniging van de vijver nog verder te verminderen. Naar verwachting wordt daarbij een deel van het water uit de vijver afgevoerd en wordt de vijver aangevuld met schoon water. De rioolpersleidingbreuk levert geen gevaar op voor de volksgezondheid.