Gisteren maakte Vislift B.V. een begin aan de plaatsing van een vislift in de Pluvierentocht bij Zeewolde. Deze vispassage zorgt dat vissen van water met een lager peil kunnen zwemmen naar water met een hoger peil. Zo hoopt het waterschap op een betere visstand wat weer goed is voor de waterkwaliteit.

Door deze unieke vislift krijgen meer vissen kans het hoger op te zoeken in het Flevolandse water

Dit was eerder niet mogelijk. De stuw in de Pluvierentocht verhinderde vissen om verder te zwemmen. Daardoor ontbrak aan de andere kant van de stuw bijvoorbeeld een soort als Zeelt. Deze vis houdt van plantenrijk water en past daarom goed bij het type water in de Pluvierentocht. De vislift zorgt er straks voor dat deze soort daar ook kan komen. Daarnaast profiteren andere vissoorten van de uitbreiding van hun leefgebied.

De vislift geeft veel voordelen ten opzichte van de traditionele vispassage

De ‘slimme’ lift herkent de verschillende vis(soorten).  Hij meet welke soorten gebruik maken van de vislift en de periode wanneer ze in Flevoland migreren (van het ene naar het andere leefgebied zwemmen). De vislift laat alleen water door als het nodig is voor de migratie. Zo wordt zorgvuldig omgegaan met water. Dit is extra belangrijk tijdens droge periodes. Verder houdt de lift rekening met het soort vis in combinatie met de snelheid waarmee deze zwemt.   

Naar verwachting is de vislift eind van de week klaar. Als deze vislift een succes is dan plaatst het waterschap in de toekomst meer van deze visliften in Flevoland. Collega Marianne Wolfs vertelde er al eerder over in een interview met Omroep Flevoland.