Privacyverklaring voor sollicitanten

Als je solliciteert bij Waterschap Zuiderzeeland verwerken wij daarbij persoonsgegevens. Denk daarbij aan je naam, contactgegevens en arbeidsverleden. Deze gegevens hebben we nodig om je sollicitatie in behandeling te nemen. Daarnaast kan het zijn dat je zelf extra gegevens aanlevert.

In dit statement leggen we uit hoe we met je gegevens omgaan en wat we doen om ze te beschermen.

Persoonsgegevens en grondslag

Zodra je solliciteert vragen wij je om enkele (persoons)gegevens. Het gaat dan in elk geval om:

  • Persoonlijke gegevens (namen, geslacht, geboortedatum)
  • Contactinformatie (adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer)
  • Cv en motivatie (opleiding, werkervaring)

Deze gegevens hebben we nodig om contact met je op te nemen en om te beoordelen welke kandidaat het meest geschikt is voor de functie. Bij het solliciteren geef je Waterschap Zuiderzeeland toestemming deze gegevens hiervoor te gebruiken.

Wat doen we met je gegevens?

Het bedrijf Bullhorn verwerkt de binnenkomende sollicitaties voor Waterschap Zuiderzeeland. Zij zorgen ervoor dat je sollicitatie wordt bewaard in de daarvoor geschikte systemen en dat deze bij Waterschap Zuiderzeeland binnenkomt. Bullhorn kijkt niet naar de inhoud van de sollicitatie.

Jouw gegevens worden daarna doorgestuurd aan de personeelsmedewerker die de sollicitatie behandelt. Deze medewerker stuurt de gegevens alleen door aan het selectiecomité van de afdeling. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld ben beveiligd opgeslagen. Ze worden alleen gebruikt voor het sollicitatieproces.

Bewaartermijn

Waterschap Zuiderzeeland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de sollicitatieprocedure of om ons aan wet- en/of regelgeving te kunnen houden.

Wij bewaren persoonsgegevens maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij je persoonsgegevens maximaal één jaar vanaf het moment dat je je toestemming hebt gegeven. Na dat jaar vragen wij opnieuw om toestemming.

Als de bewaartermijn is afgelopen, worden (als de toestemming niet opnieuw is gegeven) alle door jou opgestuurde documenten automatisch anoniem gemaakt. Ze zijn dan niet meer naar een persoon te herleiden.

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op inzage, correctie en (in sommige gevallen) verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om toestemming die je hebt gegeven weer in te trekken. Wij anonimiseren dan je gegevens en stoppen de sollicitatieprocedure.

Functionaris Gegevensbescherming  

Ons waterschap heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen. De FG controleert of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over de omgang met persoonsgegevens.  

De FG doet haar werk onafhankelijk. Het waterschap kan geen instructies geven over hoe zij haar werk moet uitvoeren. Heb je vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die het waterschap van je heeft? Dan kun je contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar fg@zuiderzeeland.nl.  

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het waterschap contactpersoon voor de AP. Je kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan lees je op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl . 

Niet gevonden wat u zocht?