Op en rond Schokland gebeurt van alles. Niet in de laatste plaats vanwege het project Nieuwe Natuur Schokland. Dit project is in het leven geroepen vanwege de bodemdaling in het gebied en de noodzaak om de archeologische bodemschatten te bewaren. Er is een website gemaakt om de ontwikkelingen rond Nieuwe Natuur te beschrijven.