Het algemeen bestuur (Algemene Vergadering) van Waterschap Zuiderzeeland besloot tijdens de vergadering van 7 maart 2023 om het projectplan ‘Voortstuwers’ in te trekken. De zogeheten voortstuwers waren bedoeld om wateroverlast te verminderen in het gebied ten zuidwesten van Emmeloord. Het project voldoet niet aan de financiële randvoorwaarden. Het bestuur ziet af van de voortstuwers omdat er geen oplossingen zijn voor de hoge kosten. 

We plaatsen wel een pomp in de Zuider-d-tocht

In het verleden deden we aanpassingen aan het watersysteem. Onder andere hierdoor ontstond de behoefte aan een pomp in de Zuider-d-tocht.

Deze situatie onderstreept het belang van verandering van het landgebruik 

Het is nog steeds nodig om het gebied aan te passen, ook als de voortstuwers wel waren geplaatst. De voortstuwers zouden de wateroverlast tijdelijk een klein beetje verlagen, terwijl de wateroverlast in de loop van de tijd verder toeneemt. 

Vervolgstappen 

Het waterschap vraagt aan de provincie om de norm aan te passen. Tegelijkertijd dient het waterschap in de tussentijd een verzoek tot ontheffing van de norm in.

Ook interessant