Organiseert u een evenement in open water in Flevoland? Dan kunt u vooraf de waterkwaliteit laten meten. Hieronder vindt u meer informatie daarover.

In Flevoland zijn 32 officiële zwemlocaties 

Hier wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. De verantwoordelijkheid voor deze zwemlocaties ligt bij provincie Flevoland. De provincie besteedt de uitvoerende taken uit aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV laat weten waar het veilig is om te zwemmen en waar bijvoorbeeld een waarschuwing of negatief zwemadvies geldt.

Wij raden aan om zwemevenementen in open water te organiseren op één van de officiële zwemwaterlocaties 

Op deze locaties wordt van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de waterkwaliteit gecontroleerd. Waterschap Zuiderzeeland doet dat voor de 10 binnendijkse plassen, meren en vijvers. De overige locaties controleert Rijkswaterstaat. Via de OFGV kunt u bekijken of het hier veilig is om te zwemmen.

Wat als u toch een evenement wilt organiseren op een locatie die niet aangewezen is als officieel zwemwater?

Dan wijzen wij u eerst op de Rioned│Stowa-brochure Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water. De handreiking is een hulpmiddel om initiatiefnemers en organisatoren van evenementen te ondersteunen bij hun keuzes (locatie evenement, alternatieven, wel/niet monitoren en zo ja, waar en hoe vaak). 
 

Waterschap Zuiderzeeland kan op aanvraag de bemonstering van de waterkwaliteit verzorgen

Dat is mogelijk op één of meerdere dagen voorafgaand aan het evenement. Wij verwerken de analyseresultaten van de bemonstering in een advies. Op basis van één of enkele metingen kunnen wij niet garanderen dat het water afdoende van kwaliteit is tijdens het evenement zelf. 
 

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Dien aanvragen voor bemonstering van de waterkwaliteit minimaal twee weken voor monstername in, als het gaat om een locatie met vrije toegang tot het te bemonsteren oppervlaktewater. Als er geen vrije toegang is, dan is de voorbereidingstijd in overleg.

Vul hier het aanvraagformulier in
 

De kosten voor bemonstering zijn € 400 per monster

Facturatie gebeurt per e-mail na afloop van het zwemseizoen (na 1 oktober). 

De keuze voor het aantal te nemen monsters en de exacte locatie van bemonstering gebeurt naar inzicht van Waterschap Zuiderzeeland. Door drukte kan het voorkomen dat wij een aanvraag doorverwijzen naar het laboratorium.