De hevels Neushoornweg & Schelpenpad bij Kraggenburg zijn door Waterschap Zuiderzeeland gerenoveerd. De hevels die op de Zwartemeerdijk bij Kraggenburg staan, zijn weer volledig in bedrijf. Beide voorzien het achterliggende gebied van water.  

Met de geautomatiseerde hevels is de wateraanvoer precies te sturen  

Dat is belangrijk voor het achterliggende landbouwgebied bij Kraggenburg. Juist nu, in de warme periode van het jaar, is er meer vraag naar water. Denk aan het beregenen van de gewassen. Door de renovatie kunnen de hevels weer jaren betrouwbaar hun werk doen. 

Naast de automatisering zien de hevels er ook heel anders uit 

Tijdens de renovatie zijn namelijk de complete behuizingen van beide hevels vervangen. De nieuwe behuizingen staan op nieuwe funderingen. Dat maakt het een stevig geheel. De behuizing geeft bij iedere hevel bescherming aan de vacuüminstallatie en besturingsinstallatie. Het waterschap heeft in eigen beheer de vacuüminstallaties gereviseerd (vernieuwd) en terug geplaatst. Voordat de hevels in gebruik zijn genomen, is alles uitvoerig getest. Het terrein rondom de hevels is netjes afgewerkt, vlak gemaakt en ingezaaid met nieuw gras. 

Hevel Neushoornweg
Vacuüminstallatie hevel