Waterschap Zuiderzeeland rondde onlangs de werkzaamheden van de renovatie van het rioolgemaal 240 De Vaart, langs de Grote Vaartweg in Almere af. Het rioolgemaal verpompt het afvalwater van het hele bedrijventerrein De Vaart in Almere-Buiten naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Almere. Vervolgens wordt hier het afvalwater gezuiverd. Nu de renovatie klaar is, kan het rioolgemaal de komende jaren weer vooruit. 

Welke werkzaamheden voerden we uit tijdens de renovatie?

Het rioolgemaal is helemaal buiten bedrijf gesteld en het afvalwater is met een tijdelijke pompinstallatie naar de AWZI verpompt. Onder de bovenbouw van het rioolgemaal zit de zogenoemde 'natte kelder'. Hier stroomt het afvalwater binnen. Door de inzet van de tijdelijke pompinstallatie is het afvalwater om de natte kelder heen gepompt. De werkzaamheden in de natte kelder werden op die manier veilig uitgevoerd. Hier is al het leidingwerk inclusief de afsluiters van de pompen vervangen. De beide terugslagkleppen en vuilwaterpompen zijn nieuw geplaatst. Om de hoeveelheid afvalwater in de natte kelder goed te meten, zijn twee nieuwe niveaumetingen geplaatst.

Buiten de natte kelder zijn ook de afsluiters in de persleiding vervangen. Dit is de leiding tussen het rioolgemaal en de afvalwaterzuivering.  De bovenbouw van het rioolgemaal is geschilderd en de besturingskast buiten is vervangen. Beide zijn te herkennen aan de huiskleuren van Zuiderzeeland. De frequentieregelaars en debietmeting zijn ook vervangen. Net als de rest van de elektrische- en besturingsinstallatie in de besturingskast. Alles is gemoderniseerd en voldoet weer aan onze laatste standaard.

De natte kelder onder het rioolgemaal
De natte kelder onder het rioolgemaal
Rioolgemaal 240
Rioolgemaal 240
De binnenkant van de besturingskast
De binnenkant van de besturingskast

Naast de voorziene werkzaamheden, voerden we ook onvoorziene werkzaamheden uit

Bij de start van het project bleek dat de uitgaande persleiding van het rioolgemaal te veel was verzakt om weer opnieuw aan te sluiten op de bestaande doorvoer van het rioolgemaal. Er is een nieuwe doorvoer gemaakt om de persleiding op de juiste hoogte en spanningsvrij, zonder kracht op de leiding, aan te sluiten.

Ter afronding van de renovatie is alles rondom het rioolgemaal weer netjes gemaakt

De grond is gevlakt en ingezaaid met graszaad. En het rioolgemaal is rondom voorzien van nieuwe onkruidvrije bestrating.