Vanaf maandag 11 oktober a.s. start Waterschap Zuiderzeeland met de renovatie van rioolgemaal 680 Biddinghuizen aan de Waterkant in Biddinghuizen. 

Het rioolgemaal verpompt het afvalwater naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Dronten. Het afvalwater komt uit Biddinghuizen en het gebied tussen Harderwold, Molencaten Park, Flevostrand, Zuiderzee op Zuid en Walibi Holland. AWZI Dronten zuivert vervolgens het afvalwater. Om te garanderen dat het rioolgemaal ook in de toekomst goed blijft functioneren, is renovatie van het rioolgemaal nodig. Tijdens de renovatie vernieuwen we de elektrische en werktuigbouwkundige installatie. De werkzaamheden duren ongeveer zestien weken.

Werkzaamheden tijdens de renovatie

Het rioolgemaal bestaat uit een bovenbouw waar de elektrische- en besturingsinstallatie in staat. Deze installatie vervangen we helemaal. In de droge kelder van het rioolgemaal staan drie vuilwaterpompen. De drie pompen ondergaan een complete revisie. Het leidingwerk in de droge kelder, waar het afvalwater doorheen stroomt, is straks vervangen.  

Naast de droge kelder in de grond is er ook een natte kelder van het rioolgemaal. Hier stroomt het afvalwater binnen. Het gebufferde afvalwater pompen we van de natte kelder naar de afvalwaterzuivering. In de natte kelder vervangen we de afsluiters en het leidingwerk. In de grond voor het rioolgemaal vervangen we alle afsluiters van de leidingen die het afvalwater aanvoeren naar het rioolgemaal. In de persleiding die het afvalwater van het rioolgemaal naar de afvalwaterzuivering wordt verpompt, vervangen we ook alle afsluiters en de debietmeting.

De kozijnen en deuren van de bovenbouw van het rioolgemaal krijgt een nieuwe verflaag. De dakbedekking en de lichtlichtkoepels zijn straks vervangen. De bestrating rondom het rioolgemaal leggen we opnieuw aan met dezelfde stenen. Aannemer Pannekoek B.V. realiseert de renovatie van het rioolgemaal.

Inwoners kunnen hun toilet blijven doorspoelen

Hierdoor ervaren ze weinig tot geen overlast. Tijdens de werkzaamheden blijven we het afvalwater afvoeren naar de afvalwaterzuivering. De aannemer plaatst tijdens een groot deel van de werkzaamheden een tijdelijke pompinstallatie. Op een aantal momenten moet het rioolgemaal helemaal uit bedrijf worden genomen. Op die momenten voeren we het afvalwater met tankwagens af.

Voor de veiligheid zetten we het werkterrein af met bouwhekken

Het rioolgemaal ligt aan de rand van een woonwijk. Vanwege de graafwerkzaamheden zijn de bouwhekken rondom het werkterrein noodzakelijk. De stoep voor het rioolgemaal houden we zo goed mogelijk begaanbaar. Het wandelpad aan de achterzijde in het aanliggende park blijft ook begaanbaar. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over het zuiveren van afvalwater: https://www.zuiderzeeland.nl/zuiveren-van-afvalwater