Woont u in Zeewolde? Wij zijn deze week begonnen met de renovatie van het rioolgemaal dat uw afvalwater naar de zuivering pompt. Het rioolgemaal aan de Sportlaan in Zeewolde staat aangegeven als rioolgemaal 175. De werkzaamheden duren ongeveer twaalf weken. In deze periode kunt u uw toilet gewoon blijven doorspoelen. Wat we precies gaan doen en wat dat voor u betekent, leest u in dit nieuwsbericht. 

Er is tijdelijk een omleiding voor het looppad langs de Sportlaan  

Dit is belangrijk voor uw veiligheid, omdat er ook graafwerkzaamheden plaatsvinden. Langs de bouwhekken om het werkterrein kunt u over de loopplaten lopen. Ook geldt er voor het verkeer op de weg tijdelijk een snelheidsbeperking vanwege het bouwverkeer. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Het rioolgemaal is belangrijk voor het afvoeren van uw afvalwater 

Het rioolgemaal aan de Sportlaan verpompt het afvalwater naar de afvalwaterzuivering (AWZI) in Zeewolde.  Het afvalwater komt uit de woonwijken Horsterveld Zuid, De Akkers, Krachtenveld, Centrum, Haven- en strandgebied, Gildenveld en Zeewolde Zuid. Ook het afvalwater van vakantieparken, campings en de scouting uit het buitengebied van Zeewolde stroomt via dit rioolgemaal naar de AWZI in Zeewolde. Hier zuiveren we uw afvalwater. 

Rioolgemaal aan de Sportlaan in Zeewolde straks weer toekomstbestendig 

De elektrische en mechanische pompinstallatie van het rioolgemaal is verouderd. Om ervoor te zorgen dat het rioolgemaal uw afvalwater ook in de toekomst blijft wegpompen, is renovatie van het rioolgemaal nodig. Aannemer Solvoy voert de werkzaamheden uit. 

Uw afvalwater pompen we tijdelijk om het rioolgemaal heen 

Voor de omleiding gebruikt de aannemer een tijdelijke pompinstallatie. Op die manier kunt u gewoon uw toilet doorspoelen. Deze installatie zorgt ervoor dat we het afvalwater naar de zuivering blijven afvoeren en dat de aannemer veilig in het rioolgemaal kan werken.  

Werkzaamheden tijdens de renovatie  

Het rioolgemaal bestaat uit de bovenbouw, droge kelder en een natte kelder. Daarnaast liggen er verschillende leidingen in de grond.  

Bovenbouw 

De bovenbouw is het deel dat je boven de grond ziet. In deze bovenbouw staat de schakelkast met de elektrische- en besturingsinstallatie. Deze installatie is na de renovatie aangepast en gemoderniseerd. 

Natte kelder 

Onder de grond zit de natte kelder van het rioolgemaal. Dit is de laagste plek waar het afvalwater binnenstroomt. Het afvalwater stroomt de natte kelder in via twee persleidingen en het vrijvervalriool. Dit laatste is een rioolstelsel waarbij het afvalwater door de zwaartekracht van een hoger punt naar een lager punt stroomt. De aannemer reinigt de natte kelder en inspecteert alle wanden. Eventuele beschadigingen worden gerepareerd. Het betondek bovenop de natte kelder wordt voorzien van een nieuwe antislipcoating. 

Droge kelder 

Onder de bovenbouw en naast de natte kelder onder de grond, zit de droge kelder. In de droge kelder staan de vuilwaterpompen en het leidingwerk. We vervangen het complete leidingwerk, vuilwaterpompen en elektromotoren. Alles wordt vernieuwd. 

Persleidingen 

Rond het rioolgemaal aan de Sportlaan liggen drie persleidingen onder de grond. Aan de voorzijde liggen er twee voor de aanvoer van afvalwater. In deze persleidingen vervangen we de afsluiters en debietmetingen. Met de debietmetingen kunnen we meten hoeveel afvalwater in het rioolgemaal komt. Achter het rioolgemaal ligt de persleiding dat het afvalwater naar de afvalwaterzuivering pompt. In deze persleiding plaatsen we een extra afsluiter. De bestaande debietmeting in de persleiding gebruiken we opnieuw. 

Meer informatie over het zuiveren van afvalwater: zuiderzeeland.nl/zuiveren-van-afvalwater