De slibontwatering van de afvalwaterzuivering in Dronten is aan renovatie toe. Om de levensduur van de slibontwatering te verlengen, start Waterschap Zuiderzeeland op 14 mei 2021 met de renovatie.

De slibontwatering van de afvalwaterzuivering in Dronten is aan renovatie toe. Om de levensduur van de slibontwatering te verlengen, start Waterschap Zuiderzeeland op 14 mei 2021 met de renovatie. De slibontwatering is een belangrijk onderdeel bij het zuiveringsproces van afvalwater. Met de renovatie van de installatie, kan de slibontwatering de komende jaren goed zijn werk blijven doen. Aannemer Pannekoek B.V. realiseert de renovatie van de slibontwatering. De uitvoeringswerkzaamheden duren ongeveer drie maanden.

Om water uit slib te halen maakt het waterschap gebruik van slibontwatering

Slib is een restproduct dat vrijkomt uit het afvalwater. Het is belangrijk dat hier zo weinig mogelijk water in zit. Voor het ontwateren wordt het slib gemengd met polymeer. Dit gebeurt in de aanvoerleiding naar de zeefbandpers. Hier vindt de eerste scheiding van het water en het slib plaats. Door de v-vormige schikanen (zie foto) kan het slib goed verdeeld over de zeefband gaan. Er ontstaat goed persbaar slib. Vervolgens komt het slib tussen twee zeefbanden te liggen. Het slib wordt in een verticale schacht samengeperst. Daarna vindt het eigenlijke persproces plaats. De twee zeefbanden, met daartussen het slib, gaan door een serie walsen. Er wordt steeds meer water uit het slib geperst. Twee schrapers verwijderen uiteindelijk de overgebleven slibkoek van de zeefband. Twee series sproeiers reinigen de beide zeefdoeken. Het vrijgekomen water en rest polymeer pompen we terug in de afvalwaterzuivering. Het ontwaterde slib (van ca. 22% droge stof) slaan we in slibcontainer ’s op. Daarna gaat het op transport naar een slibverwerkingsbedrijf.

Het slib vervoeren we tijdens de renovatie naar andere zuiveringen

Dit is nodig, omdat de slibontwatering van de afvalwaterzuivering in Dronten uit één zeefbandpers bestaat. Tijdens de renovatie nemen we deze zeefbandpers volledig uit bedrijf. Met tankwagens vervoeren we het slib van de zuivering Dronten naar andere afvalwaterzuiveringen van Waterschap Zuiderzeeland. Daar zorgen ze voor de verwerking van het slib. Zo kunnen we het afvalwater uit de gemeente Dronten blijven zuiveren.

 Verschillende werkzaamheden voeren we tijdens de renovatie uit

  • Reviseren zeefbandpers, vervangen zeefbanden en plaatsing nieuwe hydrauliekunit
  • Vervangen leidingwerk en afsluiters tussen de aan- en afvoer van de zeefbandpers
  • Plaatsing extra hogedruk reinigingsysteem voor de zeefbanden wat een beter rendement van de slibontwatering kan opleveren.
  • Vervangen polymeer aanmaak- en doseerinstallatie
  • Optimaliseren bestaande elektrische besturing en automatisering van de slibontwatering