Begin maart rondde Waterschap Zuiderzeeland de werkzaamheden van de renovatie van de waterinlaat Blokzijl af. De waterinlaat staat naast het Waterkeringpad in Blokzijl en zorgt ervoor dat water uit het Vollenhoverkanaal het achterliggende gebied instroomt. Nu de renovatie is afgerond, kan de waterinlaat de komende jaren weer vooruit. 

We voerden de renovatie uit in twee delen

Eind juni 2021 verwijderden we de houten sluisdeuren aan de buitenzijde van de waterinlaat. De sluisdeuren werden eruit getakeld en weggebracht voor inspectie en renovatie. De sluisdeuren zijn weer teruggeplaatst tijdens het tweede deel van de werkzaamheden.

Daarna begonnen we met de werkzaamheden onder waterniveau

Dit startte in augustus 2021. De waterinlaat heeft twee watergangen. Deze zijn om de beurt uit bedrijf genomen en drooggezet met keerschotten. De wanden van de watergangen zijn geïnspecteerd op beschadigingen en waar nodig gerepareerd. Daarnaast kregen de wanden een laag coating ter bescherming. De twee hydraulische schuiven, waarmee de watergangen worden bediend, werden er ook uitgehaald. Na inspectie en revisie zijn deze weer terug gezet.

Welke werkzaamheden voerden we nog meer uit?

De hydrauliekinstallatie van de waterinlaat is volledig vervangen, net als het leidingwerk en de slangen van de hydrauliekinstallatie. De hydraulische cilinders van beide schuiven zijn niet vervangen. Na inspectie is minimale slijtage vastgesteld. De cilinders zijn daarom gereviseerd en hergebruikt. De waterinlaat heeft een hele nieuwe elektrische installatie gekregen zodat de regeling van het peilbeheer betrouwbaar verloopt. De peilmeters meten het waterpeil en hangen aan de binnen- en buitenkant van de waterinlaat. Deze zijn nieuw. Ook de positiemelders van de schuiven zijn nieuw. Die zijn nodig voor het nauwkeuring openen en sluiten van de schuiven. Door de lange levertijd van de positiemelders duurde de renovatie helaas een paar maanden langer dan gepland. Om die periode te overbruggen draaiden we tijdelijk met één schuif van één watergang.

Tot slot is de waterinlaat geschilderd in de huiskleuren van het waterschap. Het leuningwerk is vervangen en de trappen en het dek bovenop zijn voorzien van een laag antislip coating.

De waterinlaat voorziet het achterliggende gebied van water 

In te droge periodes, laat het waterschap water het gebied in. Dit gebeurt voor het noordoostelijke deel van de NOP en een stukje van Overijssel. Hierdoor voorkomen we schade die ontstaat door het te diep wegzakken van het oppervlaktewaterpeil en het grondwaterpeil. Dit noemen we peilbeheer. Zonder waterinlaat zou schade ontstaan aan landbouwgewassen (droogte- en zoutschade) en aan natuur en infrastructuur als veendijken, gebouwen en wegen. Behalve voor het peilbeheer wordt water ook ingelaten voor de gewenste waterkwaliteit en de nachtvorstberegening voor de fruitteelt. Met het water uit het Vollenhoverkanaal voorkomen we de bloei van blauwalg, houden we het grondwater op peil zodat bodemdaling beperkt wordt, verbetert de zuurstofhuishouding in stedelijk wateren en wordt verdroging van natuurgebieden voorkomen.