Maandag 30 mei start Waterschap Zuiderzeeland met de renovatie van de waterinlaat Repelweg. Deze waterinlaat ligt langs de N352 in de Noordoostpolder nabij Vollenhove. De waterinlaat zorgt dat water uit het Vollenhoverkanaal de Voorstertocht instroomt. Zo wordt een deel van de Noordoostpolder van water voorzien. 

Door het inlaten van water blijft het waterpeil in de tochten, vaarten en sloten op de juiste hoogte

De bodem, landbouwgewassen, natuur en infrastructuur krijgen voldoende water. Als we dit niet zouden doen, dan zakt het water de bodem in en ontstaat er droogte.

Behalve voor het peilbeheer wordt water ook ingelaten voor een goede waterkwaliteit en de nachtvorstberegening voor de fruittelers. Daarnaast zorgt de doorstroming van het water voor het verbeteren van de zuurstofhuishouding in de wateren en het voorkomt de groei van blauwalg.

Waarom renoveren we de waterinlaat?

Uit inspectie is gebleken dat de waterinlaat toe is aan groot onderhoud zodat deze hierna weer voldoet aan de eisen voor wateraanvoer. De betonnen constructie is op sommige punten beschadigd, deze worden gerepareerd. De tandwielkast wordt gedemonteerd en gereviseerd in eigen beheer. Door de waterinlaat te renoveren kan deze weer jaren mee. Zo kunnen we op een veilige manier voldoende water garanderen, een van de kerntaken van het waterschap.

De werkzaamheden duren ongeveer vier weken

Tijdens de renovatie blijft de wateraanvoer naar het achterliggende gebied in stand. Voor de duur van de werkzaamheden plaatsen we een tijdelijke hevelinstallatie. Deze installatie verzorgt de wateraanvoer met leidingen. De vacuümpomp van de tijdelijke hevelinstallatie zuigt de lucht uit de leidingen en zorgt voor een onderdruk. Door deze onderdruk, het vacuüm, stroomt het water door de leidingen heen. Er wordt een voorziening aangebracht om de leidingen te kunnen passeren. Het fietspad blijft  toegankelijk.