Waterschap Zuiderzeeland renoveert een deel van de slibontwatering van de afvalwaterzuivering in Almere. Deze renovatie is gericht op het verlengen van de levensduur van de bestaande slibontwatering. En daarmee het vergroten van de betrouwbaarheid. De slibontwatering is een belangrijk onderdeel bij het zuiveringsproces van afvalwater. Met het gedeeltelijk aanpassen van de elektrische en werktuigbouwkundige installatiedelen, kan de slibontwatering de komende jaren goed zijn werk blijven doen. De werkzaamheden duren ongeveer vier maanden; tot eind februari.

Slibontwatering op de afvalwaterzuivering Almere

Slib is een restproduct dat vrijkomt uit het afvalwater. Het is belangrijk dat hier zo weinig mogelijk water in zit. Om het water uit de slib te halen maakt het waterschap gebruik van slibontwatering. De ontwatering van slib op de afvalwaterzuivering in Almere gebeurt met een zogenaamde centrifuge. Een centrifuge bestaat uit een snel draaiende trommel met binnenin een schroef die met een lager toerental draait. Het vloeibare slib wordt samen met een vloeibare stof (polyelectroliet) in de centrifuge gepompt. Door de vermenging van het slib en de polyelectroliet en de centrifugaal krachten van de centrifuge halen we het slib uit het water. Het vrijgekomen water en rest polyelectroliet pompen we terug in de afvalwaterzuivering. Het ontwaterde slib (van ca. 21% droge stof) slaan we in slibsilo’s op. Daarna gaat het op transport naar een slibverwerkingsbedrijf.  

Verschillende werkzaamheden voeren we tijdens de renovatie uit

De slibontwatering van de afvalwaterzuivering in Almere, bestaat uit twee centrifuges. Om de continuïteit van de slibontwatering te waarborgen wordt één centrifuge vervangen. Hierdoor kan de slibontwatering blijven doordraaien. Er komt een nieuwe besturing op de centrifuge. Ook vervangen we de elektrische onderdelen die de besturing mogelijk maken. De aan- en afvoerpompen van het slib en de polyelectroliet aanmaak- en doseerinstallatie zijn na de renovatie vervangen. Aannemer Water Techniek Twente (WTT) realiseert de renovatie van de slibontwatering.

Naar verwachting vindt een volledige renovatie plaats in 2023/2024

Dit is een onderdeel van het project “AWZI Almere Fit For The Future”. Hiervoor moeten nog verschillende zaken uitgezocht worden. Het uiteindelijke voorstel, inclusief een volledige renovatie op de zuivering in Almere, is naar verwachting in het voorjaar van 2021 klaar. Dit plan komt daarna op de agenda van het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Met de huidige gedeeltelijke renovatie blijft de slibontwatering zeker tot 2024 goed draaien.