Dinsdag 30 april start Waterschap Zuiderzeeland met de renovatie van het opvoergemaal Kadoelertocht langs de Kraggenburgerweg (N352). Vanwege graafwerkzaamheden sluiten we het fietspad af met bouwhekken. Hierdoor is het fietspad tussen de Kraggenburgerweg en de Kadoelerweg tussen 30 april en 24 mei afgesloten. Een omleiding staat met borden aangegeven. Aannemer Bagger- en Waterwerken Oosterwolde (BWO) voert de renovatiewerkzaamheden uit. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

De pomp- en besturingsinstallatie zijn verouderd

De pomp- en besturingsinstallatie zijn niet meer betrouwbaar. Ook voldoet de pompcapaciteit niet meer aan de stijgende vraag van water in het achterliggende gebied. De installatie is aan vervanging toe. Daarom renoveren wij het opvoergemaal. 

Het opvoergemaal zorgt voor wateraanvoer in het gebied

Het opvoergemaal Kadoelertocht heeft als doel om water aan te voeren en om verdroging in het achterliggende gebied te voorkomen. Het aanvoeren van water doen we zodat we de agrariërs in het achterliggende gebied van water kunnen voorzien. Dit water gebruiken zij om hun gewassen te besproeien .  

Op onderstaande locatie gaan wij de werkzaamheden uitvoeren
 

Kaart met locatie werkzaamheden Opvoergemaal Kadoelertocht

De werkzaamheden kort samengevat

Eerst nemen we het opvoergemaal buiten gebruik. De bestaande pompconstructie gaan we slopen. De instroombak waar het water in binnenstroomt, vergroten en vervangen we. Ook vervangen we de pomp die het water naar het achterliggend gebied pompt. We plaatsen een nieuwe buitenkast met de elektrische besturing. Met een nieuwe peilmeter kunnen we nauwkeuriger sturen op de waterbehoefte van het achterliggende agrarisch gebied. Tot slot herstellen we het werkterrein en zaaien nieuw gras in. 

 

Kadoelertocht. Natuur, water en gras en rechts het opvoergemaal.
Opvoergemaal Kadoelertocht