Dinsdag 2 april start waterschap Zuiderzeeland met de renovatiewerkzaamheden van het opvoergemaal Toppad achter de Haagwinde op Urk. Dit opvoergemaal pompt water naar het natuurgebied de “Witte Zandvlakte” en zorgt voor watercirculatie in de watergangen eromheen. De renovatiewerkzaamheden aan het opvoergemaal zijn nodig om de wateraanvoer naar het natuurgebied te verbeteren. Het looppad aan de achterzijde van de tuinen van de Haagwinde blijft bereikbaar. Aannemer Pannekoek GWW voert de renovatiewerkzaamheden uit. De werkzaamheden duren ongeveer acht weken.

Belang van water in het natuurgebied

Natuurgebied Het Toppad, ook bekend als de Witte Zandvlakte, is een Staatsnatuurmonument in de bebouwde omgeving van Urk. Het gebied bestaat uit een oud en een nieuw deel. Het oude deel, het kerngebied, is een restant van de Staart van het eiland Urk. Dankzij de kleiarme, kalkrijke zandige bodem is het Toppad zeer gevarieerd, met verschillende leefomgevingen zoals vochtig grasland, open water, rietland en bos. Het nieuwe deel is in 1994 toegevoegd als buffer tussen het reservaat en de aangrenzende woonwijk. Het gebied is van groot belang voor meer dan 40 broedvogelsoorten en bijzondere plantensoorten. Om deze natuur te behouden, is het nodig om voldoende water naar het natuurgebied te pompen met behulp van het opvoergemaal.

Op onderstaande locatie gaan wij de werkzaamheden uitvoeren

Kaart met de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden op Urk.

U kunt tijdens de werkzaamheden wat overlast ervaren

Dit komt doordat er graafwerkzaamheden nodig zijn. Voor de veiligheid wordt het werkterrein door de aannemer afgezet met bouwhekken. Het looppad aan de achterzijde van de tuinen van de Haagwinde blijft bereikbaar. Daarnaast is er extra zwaar verkeer voor aanvoer van materieel en machines. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Opvoergemaal Toppad op Urk

De werkzaamheden kort samengevat

Eerst nemen we het opvoergemaal buiten gebruik. De bestaande muur om het opvoergemaal gaan we slopen. Het plafond van de put gaan we verhogen tot straatniveau. De instroombak waar het water in binnenstroomt, gaan we vergroten en vervangen. Ook vervangen we de pomp die het water naar het natuurgebied pompt. We plaatsen een nieuwe elektrische besturingskast. Met de nieuwe peilmeters kunnen we nauwkeuriger sturen op de watervraag naar het natuurgebied. Tot slot, herstellen we de bestrating en zaaien nieuw gras in. We werken het terrein weer netjes af en plaatsen een hekwerk om het opvoergemaal heen.