Vindt u de beregening op het land ook zo’n mooi gezicht? Water voor de gewassen op het land is nu hard nodig. Naast de 10cm verhoging van het waterpeil in de vaarten zijn de zogenaamde gestuwde gebieden ook met 10 tot 20 cm verhoogd. Maar wat zijn gestuwde gebieden precies en waarom is het waterpeil ook in die gebieden verhoogd?

In sommige delen van Flevoland houden we het waterpeil goed door stuwen

Dit zijn schuiven die ervoor zorgen dat het water niet te snel naar het laagste punt stroomt. Stuwen houden het water vast. Dit noemen we gestuwde gebieden. Het water dat tussen de stuwen staat, kunnen agrariërs, particulieren en natuurorganisaties gebruiken. Bijvoorbeeld voor beregening van gewassen, sportvelden of natuur gebruiken.

Samen met watergebruikers zorgen we dat het waterpeil niet te snel zakt

Door verdamping en het gebruik van water uit het deel van de sloot/tocht tussen stuwen, kan het waterpeil snel zakken. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat alle gebruikers van dit water eerst het waterpeil verhogen, voordat ze water uit de sloot of tocht gebruiken. Op die manier hebben planten en dieren in het water genoeg ruimte en zakt het waterpeil niet te snel.

Water beschikbaar houden voor iedereen

Op de afbeelding rechts zie je een doorsnede van een sloot/tocht. Bij het gebruik van water uit het bovenpand, zakt het waterpeil. Hierdoor stopt de wateraanvoer naar het benedenpand. Bedrijven die aan dat deel van de sloot zitten, hebben daardoor te weinig water. Om dat te voorkomen, zijn gebruikers van water uit het bovenpand verplicht om water uit het benedenpand naar het bovenpand pompen. Zo blijft water beschikbaar voor iedereen.

 

Watergebruikers in de gestuwde gebieden zijn zelf verantwoordelijk voor het waterpeil

In de gestuwde gebieden kunnen boeren, beheerders van sportvelden en natuurorganisaties water uit de tochten en sloten gebruiken. Zij zijn verantwoordelijk om maatregelen te nemen zodat het waterpeil niet te snel zakt. 

Wilt u weten of uw bedrijf, sportveld of natuurgebied in een gestuwd gebied zit?

De gestuwde gebieden zijn met een oranje kleur op de kaart (rechts) aangegeven.