Het Actieplan Bodem en Water organiseert op maandag 7 februari 2022 de Kennisdag Bodem en Water. Vanwege het Coronavirus zal de Kennisdag deze keer in een wat andere vorm zijn. Uitgangspunt is in lijn met de eerdere edities van de Kennisdag: het delen van actuele kennis en praktijkervaringen en het inspireren met nieuwe kennis en inzichten. Een van de onderwerpen is Kringlooplandbouw.

Dat we zuinig moeten zijn op onze bodem is duidelijk

We zijn ons er samen van bewust dat we moeten inzetten op een toekomstbestendige landbouw. Binnen de mogelijkheden die er zijn dragen we bij aan het milieu, waarin een duurzame voedselketen een belangrijke plek neemt. Met Kringlooplandbouw wordt volop geëxperimenteerd en de ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Maar hoe zorgen we in Flevoland voor een toekomstbestendige landbouw? Hoe borgen we de kwaliteit van de bodem in een tijd waarin het klimaat een minder stabiele factor is? 

Ook het vergroenen van het middelenpakket en strokenteelt komen aan bod

En ervaringen met de projecten Beter Benutten Stikstof en Groene draad in het klimaat worden gedeeld. Wat zijn kansrijke oplossingen voor de toekomst, welke maatregelen kunnen we nu al nemen? Net als voorgaande jaren kunt u in gesprek gaan met collega’s en experts. Opgedane ervaringen, inzichten en vragen krijgen een podium tijdens de Kennisdag.

Kortom de Kennisdag geeft u nieuwe inzichten en bruikbare handvatten voor het optimaliseren van de dagelijkse praktijk binnen de mogelijkheden van uw eigen percelen.

  • Datum: Maandag 7 februari 2022, 13.00 - 17.00 uur
  • Locatie: De Meerpaal, Dronten
  • Programma: Hierover ontvangt u meer informatie als het definitieve programma klaar is. Hoe dan ook zullen we elkaar ontmoeten!
  • Aanmelden kan al via info@bodemenwaterflevoland.nl

Het programma van de Kennisdag Bodem & Water wordt binnenkort bekendgemaakt en op de website van het Actieplan Bodem en Water gezet. Zet de datum alvast in uw agenda! Graag tot ziens op maandag 7 februari 2022!

We hanteren de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Hiervoor volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Het Actieplan Bodem en Water is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het Actieplan Bodem & Water is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel.