Het weer wordt steeds extremer. We hebben vaker te maken met hevige regenval en periodes van droogte. Sloten hebben meerdere functies: ze vangen regenwater op en voeren het af. Ze zorgen voor de aanvoer van water. Ook bieden ze ruimte aan de natuur. Als het water niet goed doorstroomt, kan er wateroverlast ontstaan in de omgeving. Om dit te voorkomen, is het onderhoud van sloten belangrijk. Het waterschap controleert de sloten twee keer per jaar. Dit noemen we schouwen. 

Grenst uw grond aan een sloot?

Dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Denk aan het maaien van de bodem en het talud, het open houden van duikers en het verwijderen van maaisel, stenen en afval uit de sloot. Zo blijft het watersysteem goed werken.

Wat controleren we?

Bij de schouw controleren we of de sloten gemaaid en schoon zijn. Dat betekent dat:

 • De begroeiing op oevers, bodems en dammen is gemaaid;
  • De begroeiing mag niet chemisch bestreden worden;
  • De oevers mogen niet zwart (kaal) zijn, tenzij de sloot opnieuw ingericht wordt.
 • Al het maaisel uit de sloot verwijderd is, of goed verdeeld over de oever;
 • De aan- en afvoersloten (tussen en langs erven) de juiste diepte hebben;
 • Geen stenen, afval of andere voorwerpen in de aan- en afvoersloten liggen;
 • Er geen grondophopingen en afschuivingen van de oevers zijn;
 • Pomponderdelen, aanzuigleidingen en dergelijke niet in het water of op de oever liggen;
 • Duikers en dammen goed doorstromen.

Het is dus jouw verantwoordelijkheid dat bovenstaande goed voor elkaar is. U mag natuurlijk anderen inschakelen, zoals buren of een bedrijf. Maar ook dan blijft het uw verantwoordelijkheid. Bij de onderhoudswerkzaamheden houdt u rekening met de Wet Natuurbescherming.

Slecht weer is géén reden om het onderhoud niet te doen.

Let op! Is de sloot niet dieper dan 80 cm ten opzichte van het maaiveld? Dan hoeft u die misschien niet te onderhouden. Vraag dit na bij ons.

Waarom controleren we?

De sloten in ons gebied zijn heel belangrijk voor de aan- en afvoer van water, daarvoor zorgt het waterschap.

 • Als het veel regent moeten we voldoende water kunnen laten wegstromen, zodat een gebied niet overstroomt;
 • In droge perioden moeten we extra water kunnen aanvoeren, zodat een gebied niet opdroogt.

Wanneer controleren we?

We doen dit twee keer per jaar: 

 • Bij de Najaarschouw controleren we álle sloten, duikers en dammen.
 • Bij de Zomerschouw controleren we sloten die het belangrijkst zijn voor de aan- en afvoer van water.

Sommige sloten schouwen we zelfs 3x: de sloten die belangrijk zijn om water aan te voeren in de drogere gebieden van de Noordoostpolder.

 • De wateraanvoerschouw voor de drogere gebieden in de Noordoostpolder valt op woensdag 15 juni 2022;
 • De Zomerschouw valt op maandag 4 juli 2022;
 • De Najaarschouw is op dinsdag 15 november 2022.

Wat als u de sloot niet onderhoudt? 

Zien wij dat u het onderhoud niet (goed) heeft gedaan? Dan doen we het volgende:

 • U ontvangt een schouwbrief en heeft dan 2 weken, gerekend vanaf de schouwdatum, de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren. Na deze hersteltermijn komen we opnieuw langs.
 • Als het onderhoud bij de eerste herschouw nog niet is uitgevoerd, dan sturen we een aangetekende brief. U krijgt nog 3 x 24 uur (werkdagen) de tijd om het onderhoud alsnog (goed) te doen.
 • Na deze hersteltermijn komen we opnieuw langs voor de tweede herschouw. Heeft u het onderhoud nog steeds niet uitgevoerd, dan laten wij dat doen door een aannemer. De kosten hiervan brengen wij bij u in rekening.

We kunnen u ook een ‘schouwboete’ geven. Maar dat doen we alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als u al vaker geen onderhoud heeft gedaan.

Bovenstaande klinkt streng. Het onderhoud is dan ook heel belangrijk.

Vogelgriep en schouw

Geen zomerschouw rondom door vogelgriep getroffen bedrijf in Biddinghuizen

In een straal van drie kilometer (beschermingszone) rondom het pluimveebedrijf in Biddinghuizen voert het waterschap geen zomerschouw uit. Dit betekent dat toezichthouders in dit gebied niet controleren of sloten gemaaid en schoon zijn. Door maaiwerkzaamheden kunnen (eventueel besmette) vogels opvliegen en daarmee mogelijk vogelgriep verspreiden. We nemen contact op met de betreffende onderhoudsplichtigen (o.a. agrariërs en natuurorganisaties) van sloten in dit gebied om hen hierover te informeren.

Voor alle pluimveehouders in Flevoland geldt: ziet u een risico voor wat betreft het maaien van sloten in relatie tot de vogelgriep? U kunt het waterschap dan vragen om uitstel van het maaionderhoud. Dit doet u door te reageren op de schouwbrief en u dient dan digitaal een zienswijze bij het waterschap in. Wij kijken vervolgens samen met u naar een oplossing, zoals een ruimere hersteltermijn.

Heeft u vragen over de schouw en vogelgriep?

Hiervoor kunt u terecht bij toezichthouder Bert van den Bosch, bereikbaar via telefoonnummer 0320 274 911.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op.