Heeft u grond dat aan een sloot grenst? Dan bent u verplicht om die te onderhouden. Of u dit (goed) doet, controleren we 2x per jaar.

Wat, waarom en wanneer we precies controleren, vindt u op deze pagina.

Wat controleren we?

In het kort: of de sloten gemaaid en schoon zijn. Dat betekent dat:

 • De begroeiing op oevers, bodems en dammen is gemaaid;
  • De begroeiing mag niet chemisch bestreden worden;
  • De oevers mogen niet zwart (kaal) zijn, tenzij de sloot opnieuw ingericht wordt.
 • Het maaisel helemaal uit de sloot verwijderd is, of goed verdeeld is over de oever;
 • De aan- en afvoersloten (tussen en langs erven) hebben de juiste diepte;
 • Geen stenen, afval of andere voorwerpen in de aan- en afvoersloten;
 • Geen grondophopingen en afschuivingen van de oevers;
 • Geen pomponderdelen, aanzuigleidingen en dergelijke in het water of op de oever;
 • Duikers en dammen stromen goed door;

Het is dus uw verantwoordelijkheid dat bovenstaande goed gedaan is. U mag natuurlijk anderen inschakelen, zoals buren of een bedrijf. Maar ook dan blijft het uw verantwoordelijkheid.

Slecht weer is géén goede reden om het onderhoud niet te doen.

Let op: is de sloot niet dieper dan 80 cm ten opzichte van het maaiveld? Dan hoeft u die misschien niet te onderhouden. Vraag dit na bij ons.

Waarom controleren we?

De sloten in ons gebied zijn heel belangrijk voor de aan- en afvoer van water:

 • Als het veel regent (wat steeds vaker gebeurt in Nederland) moeten we voldoende water kunnen laten wegstromen. Zodat een gebied niet overstroomt.
 • Als het erg droog is (wat ook steeds vaker gebeurt) moeten we extra water kunnen aanvoeren. Zodat een gebied niet opdroogt.

Als een sloot bijvoorbeeld dichtgegroeid is, kan het water niet goed stromen. En kunnen wij onze taken dus niet goed doen.

Wanneer controleren we?

2x per jaar: in de zomer en het najaar.

 • Bij de najaarschouw controleren we álle sloten, duikers en dammen.
 • Bij de zomerschouw controleren we sloten die het belangrijkst zijn voor de aan- en afvoer van water.

Sommige sloten schouwen we zelfs 3x: de sloten die belangrijk zijn om water aan te voeren in de drogere gebieden van de Noordoostpolder.

 • De wateraanvoerschouw voor de drogere gebieden in de Noordoostpolder valt dit jaar op dinsdag 15 juni.
 • De zomerschouw valt dit jaar op donderdag 1 en vrijdag 2 juli.

Wat als u het onderhoud niet (goed) doet?

Zien wij dat u het onderhoud niet (goed) heeft gedaan? Dan doen we het volgende:

 • Eerst sturen we een brief. Daarin vragen we u het onderhoud alsnog (goed) te doen.
 • 14 dagen na de schouw komen we opnieuw langs. Dan moet het onderhoud gedaan zijn.
 • Als het onderhoud bij de nieuwe schouw nog steeds niet gedaan is, laten wij het doen. U betaalt de rekening hiervan.

We kunnen u ook een ‘schouwboete’ geven. Maar dat doen we alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als u al vaker geen onderhoud heeft gedaan.

Bovenstaande klinkt streng. Het onderhoud is dan ook heel belangrijk.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op.

Heeft u gevonden wat u zocht?