Alle sloten moeten goed kunnen doorstromen. Daarom controleert Waterschap Zuiderzeeland op maandag 15 juni aanstaande alle wateraanvoersloten in de Noordoostpolder. Deze controle noemen we  de 1e schouw wateraanvoergebieden.