Waterschap Zuiderzeeland is trotse deelnemer aan de zevende editie van JINC Baas van Morgen. Op 10 juni 2021 staat secretaris-directeur Wouter Slob voor een dag zijn stoel af aan Ömer, een leerling van het VMBO in Almere. Waterschap Zuiderzeeland maakt deel uit van een groot gezelschap: in totaal doen maar liefst 450 ‘bazen’ in Nederland mee aan het evenement. Het is voor de tweede keer dat Waterschap Zuiderzeeland deelneemt aan dit initiatief van JINC. 

Een succesvolle loopbaan is niet voor iedereen weggelegd 

Met Baas van Morgen willen het waterschap en JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Wie geboren wordt in een omgeving met sociaal economische achterstand en weinig rolmodellen heeft namelijk minder kans om het ver te schoppen dan andere leeftijdsgenootjes. Hoe slim of talentvol hij of zij verder ook is. 

Spannende dag voor jonge baas Ömer 

Ömer wordt ‘s morgens door Wouter Slob opgehaald op zijn school in Almere. Hij krijgt onder andere een rondleiding op het waterschapshuis in Lelystad en Wouter en Ömer gaan met elkaar in gesprek over het thema ‘Gelijke kansen op de werkvloer’. “Afkomst, geslacht, geaardheid, gezondheid of religie zouden geen invloed mogen hebben op iemands kansen op de arbeidsmarkt”, zegt directeur Daniël Roos van JINC. “Iedereen is het daar over eens, maar de praktijk is weerbarstig.” 

Wouter Slob vindt ‘Gelijke kansen op de werkvloer’ ook een belangrijk en actueel thema. “Het is belangrijk om er als ‘bazen’ bij stil te staan of wij – met de besluiten die we nu nemen – wel een goede voorouder zijn en of we rekening houden met de huidige en toekomstige generaties”. 

Zevende keer JINC Baas van Morgen 

Er doen kinderen en bazen mee uit heel Nederland mee. Door een dag een organisatie te leiden, ontdekken de Bazen van Morgen hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Bovendien krijgen ze een boost aan zelfvertrouwen en doen ze contacten op waar ze later op terug mogen vallen. De Bazen van Vandaag steken op hun beurt weer iets op van de frisse blik en onbevangenheid van de kinderen.